Príbehy fotografií

Fero Štefánik - 14.6.2011
 

Nesmierne množstvo fotografií, ktoré v priebehu posledných 60tich rokov vznikli vo vzduchu a na čsl. letiskách pri vykonávaní niektorej leteckej činnosti sú ohromným historickým pokladom. Ale čo s takým pokladom, ktorý je iba drobnou spomienkou pre osoby na obrázku, alebo pre autora fotografie, alebo pár blízkych priateľov, ktorí niekoho na obrázku poznajú, alebo si na niečo spomenú

Za niekoľko mesiacov sa na web stránku Gonzo Av. Picasa albums (dnes Google Photos) nazbieralo už niekoľko tisíc fotografií, ale okrem nepatrnej časti, ktorá obsahuje aspoň mená zobrazených osôb, sú bez podrobnejšieho komentára

albumy fotografií Gonzo Av. na Google Photos majú dnes zhruba 30.000 kusov archívnych footgrafií z histórie čsl. lietania, ale i súčasnosti

Pokúšame sa uviesť veci na pravú mieru : )))

a uverejňujeme prvé pokusy zachytiť to, čo je na obrázkoch a čo bolo príčinou ich vzniku s nádejou, že získame niekoho z Vás aby ste podobným, alebo lepším spôsobom svoje obrázky spracovali a zachovali tak kúsok histórie, ktorú tvorili konkrétne osoby a príbehy, ktoré beznádejne odchádzajú s naším stárnutím 

Gonzo & Fero Štefánik

účko


comments powered by Disqus