Príbeh Trixy Aviation

Gonzo - 5.9.2016
 

Firma Trixy Aviation Products GmbH vznikla na konci roka 2010 v Rakúsku. Sen zakladateľov o lietajúcom aute bol hnacou silou za vznikom Trixy Av., zameranej na výskum a vývoj

Lietajúce autá nie sú ničím novým v histórii, ich vývoj začal už v 30 tych rokoch a nikdy sa neskončil

Stačí si vygoogliť slovné spojenie " flying car " na webe, výstupom bude množstvo projektov. Známa Wikipédia zachytáva históriu vývoja niekoľkých lietajúcich automobilov. Lenže vývoj nezahŕňal len lietadlá, ktoré by mali byť schopné jazdy po cestách, to isté sa dialo u helikoptér a gyrocoptér. Terrafugia je jedným z posledných mediálne známych projektov lietajúceho auta. PAL-V je gyrocoptéra schopná jazdy na ceste, jej príbeh prešiel médiami na celom svete

TrixyFormer - koncept elektrického motocykla dockovateľného ku gyru

História ukázala, že prístup mnohých vývojárov k vývoju lietajúceho auta bol nesprávny : jazdiť s lietadlom so zloženými krídlami (alebo rotorom) po ceste je nepraktické. Odhliadnuc od komplikovanej mechanickej stránky a vysokej ceny stroja, je väčšina konštrukcií lietajúcich automobilov značne rozmerná a ťažko sa s nimi dá zaparkovať v meste.

Jeden typ lietajúceho zariadenia, či už to je lietadlo, gyro, alebo vrtuľník nie je dostatočne flexibilný, aby vyhovel všetkým požiadavkám na rozličný typ prevádzky. A naviac letecké predpisy neumožňujú, aby lietadlo odštartovalo a pristálo hocikde. Pristávať a štartovať môžu len na schválených letiskách

Prístup Trixy Aviation je trochu iný. Snažíme sa vyvinúť kapotovaný, elektricky poháňaný motocykel, ktorý sa bude dať pripnúť / dockovať k lietadlu, gyru, vrtuľníku, k železničnému vozňu, alebo vertikálnemu parkovaciemu dopravníku

Trixy Aviation už podala žiadosť o udelenie medzinárodného patentu a začala pracovať na konštrukčných výkresoch. Projekt dostal označenie TRIXYZ 

Vývojársky team sa rozhodol rozdeliť projekt do niekoľkých častí a začal s vývojom výnimočného UL gyra. Projekt s názvom G 4-2 R (gyro pre dve osoby poháňané Rotaxom) sme rozbehli na konci roku 2010, prvým krokom bolo, že Trixy Aviation Austria založila dcérsku spoločnosť pre výrobu gyrocoptér v Slovinsku (Letalstvo Farrag, d.o.o)

TrixySport (Liberty)

Trixy Aviation prezentovala svoj projekt po prvý krát na Aero show vo Friedrichshafene v Apríli 2011 a po 14 mesiacoch príprav sa jej podarilo získať 12. januára 2012 nemecký typový certifikát

Spoločnosť ďalej predstavila svoj revolučný Model Zero na Aero show vo Friedrichshafene 18. apríla 2012. Prototyp uskutočnil prvý let v Magdeburgu na konci Júna 2012

Vývojársky team Trixy Aviation pokračuje vo vývoji dockovacieho systému nového revolučného transportného systému. Jeden z míľnikov má už za sebou, bolo ním predstavenie funkčného prototypu na Aero show 2015

---

Trixy Aviation Products GmbH was established at the very end of 2010 in Austria.

The dream of a flying car initiated the establishment of Trixy Avation as a research and development company.

Flying cars were nothing new at that time. Flying cars had been in development since the 1930s and the development never stopped. A simple search on the web would find and show many ideas. The famous Wikipedia documents some of the historical flying car developments. Not only airplanes were developed to drive on the road. The developments also included helicopters and gyrocopters. Terrafugia is one of the latest roadable airplane developments in the arena. PAL-V is also one of the latest roadable gyrocopter developments which has recently been all over the media.

It was obvious that the approach that many developer chose in the past was wrong : driving an aircraft on the road with folded wings or folded rotors is not practical. Apart from the complicated mechanics and the high price tag, most designs were bulky on the road and difficult to park in the city. One aircraft type (airplane, gyrocopter or helicopter) is not flexible enough to fulfill different missions. And above all, the air traffic regulations do not allow an aircraft to take-off or land everywhere. This is only permitted in air fields and airports.

The approach of Trixy Aviation is different. The strive to develop an electric driven, enclosed motorcycle, which can be docked into an airplane, a gyrocopter a helicopter a train wagon, a jet-skier or a vertical conveyor parking. Trixy Aviation applied for international patents and started working on the construction drawings to fulfill the dream. The development project started under the name TRIXYZ.

The Trixy Aviation development team decided to divide the project into several steps and started with the first step of creating an exceptional ultra-light gyrocopter. The project G 4-2 R (Gyrocopter FOR TWO powered by Rotax) was launched at the end of 2010, when Trixy Aviation was established in Austria with a subsidiary for manufacturing the gyrocopter in Slovenia (Letalstvo Farrag d.o.o).

Trixy Aviation presented the project for the first time at the AERO show in Germany in April 2011 and obtained the German type certificate after 14 months of detailed and complex work on January 12th. 2012.

Trixy Aviation presented its revolutionary Model Zero at the AERO show on April 18th. 2012. The prototype made its maiden flight in Magdeburg / Germany at the End of June 2012.

The Trixy Aviation Development Team continues the development of the docking system of the new revolutionary transportation system. One of millstones already behind – the presentation of a functioning prototype on the AERO 2015.

photo - trixyaviation.com
photo - trixyaviation.com
Trixy Aviation TrixySport Liberty TrixyEye TrixyEye
TrixyFormer TrixyEye


comments powered by Disqus
 

HELP pre senior pilotov

Recenzia
 

Výstava trosiek IL-18 / OK-NAB v Múzeu dopravy

Vážení pozostalí po obetiach leteckého nešťastia na Zlatých Pieskoch z roku 1976, vážení všetci tí, ktorí mi akokoľvek pomohli pripraviť text do knihy o nehode, dovoľte mi poslať vám poslednú pripomienku pozvánky na vernisáž výstavy trosiek z lietadla,...

Gonzo - 11.06.2021
Autori
 

 

 

Fokker 100 / photo P.Marianič
Foto dňa
Fokker 100 / photo P.Marianič