Pilot pretiahol pri štarte MiGu-15UTI na vysoký uhol nábehu - Piešťany 1969

Gonzo - 18.7.2017
 

Dňa 20.10. 1969 o 11:00 hod. počas vzletu na navigačný let došlo u školného útvaru k leteckej katastrofe, pri ktorej zahynul učiteľ lietania kpt. V.L. a pilotný žiak akcie A-118 Tawfik Hikmet Nori

Bezprostrednou príčinou katastrofy bolo pretiahnutie lietadla pri vzlete až do uhla nábehu 27 - 30 stupňov pilotným žiakom a neskorý zásah učiteľa lietania do riadenia v dobe, keď sa výškové kormidlo už nachádzalo v aerodynamickom tieni nosnej plochy

Ani vysunutie klapiek do polohy 55 stupňov už nemohlo zmeniť nadkritický uhol nábehu lietadla a zabrániť jeho pádu v stave autorotácie

za materiál ďakujem p. Pavlovi Krejčí, adminovi webovej stránky

photo - VUA Praha
photo - VUA Praha
MiG-15UTI Košice MiG-15UTI Košice MiG-15UTI Košice MiG-15UTI Košice
MiG-15UTI Košice MiG-15UTI Košice


comments powered by Disqus