Potvrdenie preškolenia na červený kýbel / 1984

Gonzo - 20.1.2020
 

Týmto  potvrdzujem, že Miloš Ťapušík, bytom Martinská 63, Nitra, bol preškolený 11.8.1984 na červený kýbel typu 3,98 krajským kýblovým inšpektorom Ing. Milanom Podhorným 

v Kýblarni, n.p. Nitra, 11.8.1984

Miloš Ťapušík absolvoval výcvik v krúžku Mladých letcov / 1979

vľavo krajský kýblový inšpektor Ing. Milan Podhorný, známejší pod menom Raširáre, vpravo Peter Minárik tiež ex - Vajnorák

za materiál ďakujem Ťapovi (preškolenému na červený kýbel), zrejme je to pre neho vzácna licencia, pretože ju vytiahol v krčme len tak z peňaženky

potvrdenie preškolenia na červený kýbel vľavo krajský kýblový inšpektor Ing. Milan Podhorný, vpravo Peter Minárik mladý letec Ťapo mladý letec Ťapo


comments powered by Disqus