Přehled leteckých periodik 1895 - 1980

Gonzo - 6.8.2017
 

za materiál ďakujem p. Liborovi Šolínovi

súvisiace články :  

Letecké noviny Rozlet Praha / 1945

Aeroklub ČSSR - časopis členú ČSSR

Přehled leteckých periodik 1895 - 1980 časová os leteckých periodík Letecké noviny Bratislava


comments powered by Disqus