Prage E.241.9 vysadil motor po štarte Piešťany

Gonzo - 4.2.2018
 

dátum :  24.júna 1939 o 8:45 hod.

posádka : pilotný žiak slob. Ivan Kocka / učiteľ prakt. lietania čat. Viliam Grún

Po štarte ku štvrtému letu, asi 20 metrov nad južným okrajom letiska motor po silnej detonácii vysadil. Pilot - učiteľ prevzal riadenie lietadla, snažil sa prepnutím prítoku paliva na spádovú nádrž priviesť motor do chodu a keď nezabral, pristával pred seba do vysokej pšenice, asi 500 metrov od okraja letiska 

Pri výbehu bolo lietadlo vysokou pšenicou silne zbrzdené, postavilo sa na hlavu a prevrátilo sa na chrbát

zdroj  -  ebadatelnavha.vhu.sk

photo - vhu.sk
photo - vhu.sk
Praga E.241.9 Praga E.241.9 Praga E.241.9 Praga E.241.9
protokolárne šetrenie havárie Praga E.241.9 komisionálny prehľad škody Praga E.241.9


comments powered by Disqus