pplk.gšt. R. Pilfousek veliteľ Vzdušných zbraní

Gonzo - 29.9.2016
 

pplk.gšt. Rudolf Pilfousek, veliteľ Vzdušných zbraní slovenskej armády

Narodil sa 2. januára roku 1899 v Ebersdorfe. Po absolvovaní kadetskej školy, bojoval roku 1918 na talianskom fronte. Po prevrate vstúpil do čs. armády. Bol profesorom na vojenských školáach a kurzoch. Absolvoval Vysokú vojenskú školu v Prahe. Za mobilizácie 1938 bol náčelníkom štábu 6. divízie. Za poľného ťaženia proti Poľsku bol veliteľom delostrelectva a technickým poradcom, kde bol vyznamenaný za udatnosť. Letecký kurz absolvoval v LÚ. v Prostějove ako frekventant Vysokej vojenskej školy 

súvisiace články :

gen. Štefan Jurech veliteľ Vzdušných zbraní

gen. plukovník letectva Ján Ambruš

photo - Slovenské krýdla 5 / 1940
photo - Slovenské krýdla 5 / 1940
pplk. gšt. Rudolf Pilfousek


comments powered by Disqus