Pozvánka na ustanovujúcu členskú schôdzu Aviatického klubu S/Ldr Otta Smika, DFC

Gonzo - 8.2.2017
 

Pozvánka na ustanovujúcu členskú schôdzu

 

AVIATICKÉHO KLUBU S/LDR OTTA SMIKA, DFC

 

Prípravný výbor Aviatického klubu S/Ldr Otta Smika, DFC, si Vás dovoľuje pozvať na ustanovujúcu členskú schôdzu.

Dátum konania: 10. februára 2017 – Piatok

Čas: 15:30 – cca do 17:30

Miesto konania: Reštaurácia Bevanda – Galan, Ivánska cesta 26, 821 04 Bratislava na treťom poschodí / zastávka MHD 61 a 96

Program:

 • Filozofia a zameranie Aviatického klubu S/Ldr Otta Smika, DFC
 • Oboznámenie so Stanovami, organizačnou príručkou a hospodárskou smernicou   Aviatického klubu S/Ldr Otta Smika, DFC
 • Možnosť prihlásenia sa za člena Aviatického klubu S/Ldr Otta Smika, DFC
 • Predstavenie kandidátov do Rady klubu
 • Voľba dvojčlennej volebnej komisie
 • Voľba Rady klubu
 • Vyhlásenie výsledkov volieb do Rady klubu
 • Rada klubu si zvolí predsedu, hospodára, tajomníka a kontrolóra Aviatického klubu S/Ldr Otta Smika, DFC
 • Návrh plánu činnosti Aviatického klubu S/Ldr Otta Smika, DFC pre rok 2017
 • Schválenie plánu činnosti
 • Diskusia pri malom občerstvení a pohári vína
 • Ukončenie členskej schôdze

Poprosím potvrdiť účasť na .

Email: janjendrol@gmail.com

alebo

Mobil: 0903 230 059

reštaurácia Bevanda - Galan


comments powered by Disqus