Povojnové upratovanie na letisku Vajnory

Gonzo - 24.2.2013
 

               z archívu Fera Šuttu

dar zamestnancov Štátnej leteckej správy k zjazdu jednej strany - to už je slovná zásoba nástenkára
 
foto 1 - 3  
posledné stopy vojny, trosky bojových lietadiel, povaľovali sa už dosť dlho v okolí v okolí letišťa Bratislava - Dvorník (Vajnory).  Bolo treba popluť si dlane a vyčistiť všetky kúty letišťa. Zamestnanci Štátnej leteckej správy sosbierali tento odpadový materiál, ktorý sa naložil do železničných vozňov a odviezol na patričné miesto - do fabrík, kde šikovné ruky továrenských robotníkov premenia kusy železa a duralumínia v užitočné stroje 
 
foto 4 - 6
časť odpadového materiálu spracovali i zamestnanci Štátnej leteckej správy a vyhotovili pojazdný hasiaci vozík pre chemické hasenie s naplnením asi 1500 litrov v mimoslužobnom čase, čím usporili štátu asi 60.000 Kčs
 
foto 7
ďalší záväzok, ktorý spočíval v zlepšení pristávacích pásov na letišti Dvorník a v označení pásov stupňami pristávacích kurzov, rozšírení okrajových orientačných pruhov atď., splnili zamestnanci ŠLS k veľkej spokojnosti najmä lietajúceho personálu. Na obrázku 10 - 11 ich vidíte pri práci
 
foto 8 - 9
na štátnych dopravných letištiach (Dvorník, Košice, Piešťany, Žilina, Tatry, Prešov, Bielice-Baťovany) zriadili zamestnanci  ŠLS ... vzorné signalizačné plochy podľa medzinárodných predpisov. Na obrázku 8 vidíte celkový záber signalizačnej plochy na letišti Dvorník a na obr. 9 detailný záber mechanizmu, pomocou ktorého sa otáča pristávacie T do polohy označujúcej smer pristátia
 
DC-3 vo Vajnoroch


comments powered by Disqus