Posádke DC-3 / OK-WDN in memoriam

Gonzo - 24.11.2012
 

Predvianočná nálada, záver dvojročnice a slávnostný nástup ČSA do päťročnice bol zakalený smutnou správou o havárii lietadla OK-WDN ďaleko od vlasti, v peloponézskych lesoch dňa 21. decembra m.r.  Na svojej ceste do Lyddy odštartovalo lietadlo z Ríma, ale v ďalšej stanici už nepristálo. Ani skúsená posádka, ktorá osvedčila svoju zdatnosť v státisícoch nalietaných kilometrov, nemohla zabrániť nepriaznivému osudu a zániku 19 cestujúcich, ktorí boli na palube 

Kapitán lietadla Václav Foglar (2) narodený 27.11. 1916 bol činný u letectva od roku 1936. Za svoju bojovú činnosť u 311. perute bol odmenený mnohými vyznamenaniami. V službe u ČSA nalietal vyše 500.000 kilometrov

Druhý pilot Miroslav Churáň (1) narodený 23.6. 1924, ktorý svoj letecký krst prekonal tiež u RAF, nalietal u ČSA vyše 360.000 kilometrov. Bol veľmi skúsený po stránke odbornej a a obľúbený pre svoku povahu

Jaroslav Kuchař (3) palubný rádiooperatér a navigátor narodený 24.5.1909, bol už pred vojnou od roku 1937  členom ČLS. Vysoké mravné hodnoty preukázal za okupácie svojou odbojovou činnosťou. V službách dopravného letectva nalietal viac ako pol milióna kilometrov

Karol Hudeček (4) najstarší člen posádky narodený 6.2.1907, palubný mechanik. Po absolvovaní vojenského výcviku pracoval už pred vojnou u ČLS od roku 1938. V službách leteckej dopravy nalietal vyše 700.000 km

Vlasta Božinová (5) stewardka narodená 24.5.1918, jedna zo služobne najstarších u ČSA, nastúpila už pred vojnou v roku 1937 k ČLS. Počas svojej činnosti u ČSA u dopravného letectva nalietala viac ako 800.000 km a bola za svoje služby, ako jedna z dvoch stedwardiek odmenená v októbri minuleho roka čestným diplomom ČSA

Všetci menovaní pracovali na poli dopravného letectva a veľkou mierou sa zaslúžili o jeho rozkvet 

Zomreli smrťou nad iné čestnou, v službe pre spoločnosť a pre národ 

Česť ich pamiatke !  comments powered by Disqus