Porušovať predpisy sa nevypláca

Gonzo - 8.5.2013
 

Letecké noviny Bratislava / Apríl 1948

Podľa hlásenia SNA Pezinok, dopustili sa piloti Vladimír Valachovič a František Tuma hrubého porušenia leteckej kázne tým, že bez súhlasu vedúceho motorového lietania, poťažne jeho zástupcu, naštartovali lietadlo Zlín Z-381 / OK-BJN a týmto lietadlom samovoľne, neprípustným spôsobom rolovali po letišti
 
Povereníctvo dopravy - štátna letecká správa na Slovensku v dôsledku toho odňala nemenovaným letecké legitimácie a pilotné diplomy na dobu jedného roka, t.j. od 20. februára 1949 do 20.februára 1950 a zakázala obidvom akékoľvek lietanie na motorových lietadlách. Tento prípad nech je výstrahou pre všetkých, ktorí v nastávajúcej sezóne naplnia naše letištia, aby prísne dbali pokynov svojich inštruktorov, lebo v opačnom prípade zakročí Povereníctvo dopravy - štátna letecká správa na Slovensku, ako sa to stalo v prípade Valachovičovom a Tumovom  ! 
 


comments powered by Disqus