Porucha na pravom motore Skyvanu / OE-FDN

Gonzo - 17.6.2018
 
 
Dne 8.4.2015, během přeletu letadla SC7 Skyvan zahraničního provozovatele z letiště Landsberg na letiště Klatovy, přibližně v poloze při přeletu státní hranice České republiky, posádka zaslechla ránu z pravé strany letadla. Rána byla doprovázena poklesem otáček, krouticího momentu a tlaku oleje na pravém motoru. Současně došlo k úniku kouře ze zadní části pravého motoru. Krátce potom byl v kabině cítit zápach paliva a byl pozorován nepřetržitý pokles množství paliva v pravé nádrži. Instruktor po vzniku kritické situace převzal řízení, uplatnil postupy jednomotorového letu a dokončil let na LKKT. Přistání proběhlo v pořádku. Během pojíždění na stojánku došlo ke kontaminaci půdy unikajícím palivem. Kontaminaci zlikvidovala místní jednotka hasičů.
 
Příčinou vážného incidentu byla úplná ztráta výkonu pravého motoru kvůli porušení celistvosti kola 2. a 3. stupně turbíny, které vedlo k proražení vnějšího pláště motoru, poškození palivových nádrží letounu a vypnutí motoru. Mechanismus roztržení kola 2. stupně turbíny nemohl být kvůli chybějícím důkazům určen. U kola 3. stupně turbíny došlo k roztržení v důsledku únavového lomu, který vycházel z rohu nýtového otvoru.


Faktory, které pravděpodobně mohly mít vliv na vznik poruchy:

  • absence údajů o způsobu provozu vedla k tomu, že při přestavbě motoru v roce 2004, nedošlo k opravě výchozí hodnoty pro výpočet ekvivalentních cyklů odpracovaných kolem 3. stupně turbíny a v důsledku toho překročení doby života kola 3. stupně turbíny stanovené výrobcem,
  • při prohlídce metodou FPI nebyly odstraněny nýty v otvorech kola 3. stupně turbíny, což nebylo v souladu s pokyny v příručce pro údržbu a toto mohlo omezit objevení trhlin

zdroj - uzpln.cz

ilustračná photo - Czégény Péter / jetphotos.net
ilustračná photo - Czégény Péter / jetphotos.net
Shorts SC7 Skyvan / OE-FDN


comments powered by Disqus