Plavákový Sokol M-1E / OK-DHR

Gonzo - 30.6.2012
 

Žehuňský rybník u Chlumce nad Cidlinou

Raritou medzi našimi športovými aeroplánmi sa stal jeden exemplár Sokolu M-1E, ktorý bol vyrobený v Chocni. Na základe záujmu fínskeho zákazníka boli na aeroplán namontované fínske  plaváky a zo Sokola sa stal plnohodnotný hydroplán. Vodný Sokol bol úspešne zalietaný továrenským pilotom Alfonsom Koblížkom z hladiny Žehuňského rybníka v polovici októbra 1949, ktorý sa nachádza blízko Chlumca nad Cidlinou. Po nastavení úhla plavákov nasledovali ďalšie lety. Sokol si zachoval dobré letové vlastnosti a zistilo sa, že k prevádzke stačí i menšia vodná plocha, z tohoto dôvodu sa mohli letové skúšky presunúť bližšie k výrobnej fabrike na rybník Zálší, kde Sokol lietal i s trojčlennou posádkou. Vo Fínsku lietal Sokol s imatrikulačkou OO-CHC. Vodný Sokol sa vyrobil iba v jedinom exemplári, k čomu prispela hlavne zmenená politická situácia po Februári 1948

za fotografie ďakujem Jaroslavovi Farkašovi

článok bol publikovaný v Leteckých novinách Bratislava / November 1949

Záujem o lietadlá čs. výroby rastie v zahraničí so dňa na deň. Dôkazom toho je i nedávna žiadosť severoeurópskych zákazníkov z Fínska, ktorí by radi kúpili našich Sokolov na plavákoch, teda ako hydroaviony
 
 
Sokol M-1E / OH-CHC photo - lae.blogg.se
 
Na túto úpravu našich športových lietadiel sa podujal Závod Let v Chocni. Pri skúškach sa použily normálne jednostupňové plaváky, ktoré sú uchytené k trupu na hlavnom a zadnom nosníku trubkovou vyztuženou konštrukciou, ako vidno i na obrázku. Táto úprava sa dá previezť na normálnom type M-1D a M-1C. Prvé skúšobné lety sa prevádzaly 15. septembra t.r. na žehuňskom rybníku ( 15 km NE od Kolína ) a ďalšie na rybníku pri obci Záleš ( 3 km S od Chocne ). Posledné skúšky boly na rybníku Veľké Dářsko (15 km S od Hlinska ). Pri týchto skúškach sa zistily tieto výkony 
 
Priemerný čas a dĺžka štartu pri dvoch osobách : 28 sek - 450 m 
Priemerný čas a dĺžka štartu pri troch osobách   : 48 sek - 700 m 
dobeh : 80 - 100 metrov
stúpanie do 1000 metrov : 9 min. 30 sek.
 
Po určitých úpravách (nastavenie plavákov vzhľadom k trupu, ev. samonosné uchytenie plavákov a pod.) sa bude v skúškach ďalej pokračovať. Uvedené výkony sú približné
 
 
První československý hydroavion zalétnut
 
Nadpis tohoto článku bude pro mnohého čtenáře překvapením, Jakže, Československo, vnitrozemský stát, že staví také hydroaviony ? Ano. A jistě i odborná veřejnost uvítá naši zprávu se zájmem, protože jde o první pokus tohoto druhu v našem sportovním letectví, Múžeme již předem prozradit, že skončil naprostým úspěchem
 
Letecký závod LET v Chocni provedl totiž koncem prvé polovina září na rybníku v Žehuni u Chlumce nad Cidlinou zalétavání letadla Sokol, jehož podvozek byl nahrazen plováky. Letadlo SOKOL má dnes již světoznámou pověst a zaznamenalo řadu významných úspěchú v medzinárodních závodech a soutežích, takže je také již velmi dobrým vývozním zbožím našeho znárodněného leteckého prúmyslu. Dnes léta Sokol po celé Evropě, v pouštích Afriky, v pampách Jižní Ameriky, nad australskými bushi i v jiných částech světových. Je na příklad známa jeho úspěšná vzdušná pouť napříč Afrikou do Kapského Města a zpět, Do Melbourne v Austrálii a nadšená přivítaní, jakých se mu všude dostalo
 
Nyní se ukazuje, že SOKOL múže býti také i jako hydroavion a co je podle sdělení konstruktérú a pilotú také nejzajímavější,múže startovat i přistávat i na docela malých vodních plochách. Právě tato okolnost je významná i pro naše sportovní letectví, neboť jsme státem vnitrozemským a nemáme nedozírných, za to však mnohé naše kraje, například Jižní Čechy, jsou jezernaté a tvoří pestrou mozaiku vodních ploch. Odbočky ARČS mohou v takových končinách svoji sportovní činnost rozšířit o krásný, nový, zajímavý spúsob létaní : startování a přistávaní na vodě. Tím postupuje vývoj našeho skvělého letadla do další nové fáze a jistě zpestří naši bohatou sportovní leteckou historii. Jest si jen přáti , aby naše letecké továrny zahájili sériovou výrobu a dodávaní těchto letadel a plovákú nejen pro export do zahraničí, ale pamatovali i na naši skromnou domácí potřebu. Stačily by jen plováky se vzpěrami, neboť letadla jsou jinak stejná, sériová, a ty naše aerokluby mají. 
 
Na malém rybníku v Zálší u Chocně dokázali naši tovární piloti malé divy při manévrování na omezené vodní prostoře, když byli předtím absolvovali úspěšné zalétávání, což dokázali předváděcí lety nad Prahou v dobé PVV. A tak po víťezných letech téměř po celém světe je tento náš nejnovější konštrukční a výrobní úspěch dokladem neúnavného úsilí a zdatnosti našich dělníkú a technikú. Nehledě k dalšímu devisovému přínosu, který prodej tohoto letadla za hranicemi bude znamenat, otevírá se také našim pilotúm další široké nové, radostné činnosti
 
súvisiace články : 
 
 
 
plavákový Sokol M-1E / OK-DHR plavákový Sokol M-1E / OK-DHR Sokol M-1E / OK-DHR Sokol športové lietadlo na plavákoch
První československý hydroavion zalétnut M-1E Sokol / drawingdatabase.com


comments powered by Disqus