Plachtárske správy / 1948 - 49

Gonzo - 6.5.2013
 

Letecké noviny Bratislava / November 1948
 
Ministerstvo národnej obrany, hl.št. Hlavný inšpektorát brannej výchovy vypisuje ako v rokoch minulých nábor pre plachtársky výcvik v roku 1949. Do náboru sa môžu prihlásiť uchádzači narodení v roku 1932 a 1933, vyhovujúci po stránke stránke štátnej a národnej spoľahlivosti. Vyplnené prihlášky treba poslať priamo Leteckému inšpektorovi brannej výchovy, Bratislava - Vojenský útvar 5403, pošt. priehradka 2012 do 15. decembra 1948, ktorý ich hromadne predloží MNO - HIBV
 
 
čsl. Kranich / OK-4006 v Nitre
 
Žiadateľom sa zaplatí cestovné a poskytne ubytovanie pri lekárskych prehliadkach, ktoré potrvajú dva dni. Prijatým uchádzačom hradí MNO kurzovné za výcvik v plachtárskom výcvikovom stredisku v trvaní asi 4 týždňov, poistku za prvý rok, cestovné do strediska a zpäť, ubytovanie a príspevok na stravu vo výške 15 Kčs denne, takže uchádzač doplatí na stravu asi 20 Kčs denne
 
Výcvik sa bude konať v mesiacoch apríl až október, pre študentov cez prázdniny. Formuláre a žiadosti posielajte na Ústredie SNA - Bratislava, Štúrova
 
 
Letecké noviny Bratislava / Jún 1949
 
Predseda ústredného plachtárskeho výboru SNA Ladislav Stejskal dostal list od našeho plachtára Jána Ivana z Čaradíc, ktorý je t.č. v Libanone. V liste píše o svojich skúsenostiach a medzi iným uvádza, že plachtil na pohorí Libanonu s vetroňom GB-IIb 19 hodín 45 minút. Pri inom lete dostúpil do výšky 7830 metrov bez kyslíkového prístroja, pričom údajne skoro prišiel o život, lebo niekoľkorazy stratil vedomie. Ivan je v Libanone inštruktorom bezmotorového lietania  
 
 
 Letecké noviny Bratislava / Marec 1949
 
Vo štvrtok 3.marca 1949 prekonal Ing. L. Svoboda z brnenského aeroklubu čs. rekord v cieľovom lete výkonom 115 km na vetroni Z-24 "Krajánek". Doterajší čs. rekord držal Štefan Pleško z Aeroklubu Bratislava, výkonom 97 km (Piešťany - Žilina). Nový čs. rekord na vetroni domácej konštrukcie svedčí o vysokých kvalitách našich bezmotorových lietadiel, ktoré sú výrobkom Národného podniku LET - leteckých závodov Gottwaldov-Otrokovice
 
 
Aeroklub Lovinobaňa - Slovenské magnezitové závody, n.p. hľadá dobrého inštruktora, učiteľa bezmotorového lietanie, ktorého hodlajú zároveň výhodne zamestnať vo svojom podniku. Záujemci plachtári - inštruktori, ktorí hodlajú na toto miesto nastúpiť, nech sa hlásia u Slovenského národného aeroklubu v Lovinobani, Slov. magnezitové závody, n.p.
 
 
Letecké noviny Bratislava / November 1948
 
Dňa 30.9.1948 skončila sa súťaž Automobilových závodov, n.p. Otrokovice o najlepšie dosiahnuté výkony na vetroňoch Z-24 "Krajánek"
 
Z došlých prihlášok vybrala súťažná komisia najlepšie výkony a udelila tieto ceny :
 
1. Najdlhší čas : Milan Slíž - KVS Straník, výkon 13 hod. 46 min. Cena 2.000 Kčs
2. Najlepšia výška : Vladimír Pohořelý, A.Praha, dosiahnutá výška 3.409 m Cena Kčs 2.000
3. Najdlhšie prelety : Jaroslav Veselý, ČNA - Libušín, dosiahnutá dĺžka 75 km Cena Kčs 5.000
                                    Václav Novák, ČNA Praha, dosiahnutá dĺžka 71 km Cena Kčs 2.000
                                    Viera Šlechtová, ČNA Praha, dosiahnutá dĺžka 51 km Cena Kčs 1.000
 
čsl. Kranich / OK-4006 v Nitre čsl. Kranich / OK-4006 v Nitre


comments powered by Disqus