pilot Jaroslav Gucman † 28.4.1945

Gonzo - 15.3.2018
 

infografika p. Libora Šolína

Jarolím (Jaroslav) GUCMAN (rotmajster, letec Jarolím Gucman), Leopoldov 22.9.1921 – Wodzislaw/Ratibor (Poľsko) 28.4.1945

Narodil sa v rodine železničiara a s letectvom sa dostal prvý raz do kontaktu v Žiline. V roku 1940 narukoval do armády, absolvoval poddôstojnícku školu a pilotný výcvik v Trenčíne. Slúžil vo Zvolene a r. 1943 na Kryme absolvoval preškolenie na nemecký bombardér Heinkel He-111. Po zranení a rekonvalescencii slúžil na letiskách v Žiline a Poprade, odkiaľ r. 1944 odletel do ZSSR a bol pridelený k 3. čs. bojovému leteckému pluku. Absolvoval preškolenie na bitevník Iljušin Il-2. V rámci svojho pluku sa zapojil do tzv. Ostravskej operácie a 28. 4. 1945 okolo 18:00 hod. bolo jeho lietadlo zasiahnuté nemeckou paľbou. S poškodeným lietadlom sa usiloval zosadnúť pri Wodzislawi a Ratibore, ale horiace lietadlo sa mu na rozdiel od spoluletca už nepodarilo opustiť. Pochovaný je neďaleko miesta havárie.

pilot Jaroslav Gucman † 28.4.1945


comments powered by Disqus