Pilot Avie B-534.259 sa skracoval na pristátie sklzom Spišská Nová Ves / 1939

Gonzo - 30.1.2018
 

Pilot čat. ď.sl. Cyril Martiš pristával zo smeru SZ od obce Smižany a preto, že by bol dlhý, skrátil sa sklzom, ktorým vytratil rýche výšku. Pred sebou mal však kopky sena na poliach u letiska, natiahol lietadlo bez toho, že by pridal plyn, aby ich prelietnul. Týmto chybným manévrom stratil rýchlosť a nastal pád z výšky asi 5 metrov, pričom dal plyn, čo už bolo neskoro, lebo lietadlo narazilo podvozkom o zem

Pravá výstužná vzpera podvozku sa nárazom zlomila, podvozok povolil a vrtuľa sa pri otáčaní zarývala do zeme, následkom čoho sa lietadlo prevrátilo na chrbát

Predkladám. Po príchode do Spišskej Novej Vsi som si nechal prípad vysvetliť a zistil som, že nehoda bola spôsobená chybným manévrovaním na pristátie. Sám som viackrát upozornil veliteľov letiek, pilotov a i priamo zakázal pristávať ináč než normálnym kĺzavým letom a to z toho dôvodu, poneváč som zistil, že viacerí piloti nevedia pristávať, ako sa na stálom letišti pristať má 

Čat. Martiš Cyril podľa hlásenia por. Čákányiho a por. Kolembusa od doby jeho vyznamenania je zvlášť domýšlivým a domnieva sa, že všetko vie. Jeho domýšlavosť má priamo vplyv i na poslednú leteckú nehodu, nakoľko lietadlo nemalo ani výšku, ani rýchlosť

Poneváč týmto činom prejavil veľkú leteckú nekázeň, navrhujem odňať mu na jeden mesiac letecké prídavky, nebude - li tento jeho čin posudzovaný prísnejšie veliteľom pluku a veliteľom letectva

mjr. let. Ďurana Justin

--

Pilot Cyril Martiš dostal vyznamenanie za svoju účasť v tzv. Malej vojne v marci 1939 (napadnutie čerstvo vyhláseného Slovenského Štátu maďarskými okupantmi) / ako pilot Avie B-534 sa aktívne zúčastnil náletov na postupujúcich honvédov / 24.3.1939 núdzovo pristál po leteckom boji s maďarskými Fiatmi CR-32 / ako jeho premožiteľ sa uvádza Sándor Szoják,pilot letky 1./1. "Ijász" - info Laco Akro

Cyril Martiš je pochovaný na cintoríne v Rači / photo - Jozef Biskupič

zdroj - ebadatelna.vhu.sk

súvisiace články :  Avie B-34 a B-534 Leteckého pluku 3 Nitra

photo - vhu.sk
photo - vhu.sk
komisionálny prehľad škody Avia B-534.259 meteo správa z 22.júna 1939 Avia B-534.259 popis fotografie
Avia B-534.259 popis fotografie Avia B-534.259 popis fotografie
Avia B-534.259 popis fotografie


comments powered by Disqus