Stíhací pilot Pavel Zeleňák

Gonzo - 16.9.2011
 

Pavel Zeleňák sa narodil  8.12.1916 v Pohronskom Ruskove, od 1.10.1935 do 31.3.1937 žiak Školy leteckého dorastu v Prostějove. Absolvent preškolovacieho kurzu na Bf-109E na leteckej základni v Grove / Dánsko. Lietal ako príslušník I. frontovej garnitúry 13. letky JG.52 v Rusku, kde dosiahol 12 potvrdených zostrelov

vstup do albumu na Google Photos

Po návrate na Slovensko bol v roku 1943 zaradený do hotovostného roja na Bf-109 vo Vajnoroch. Dňa 26.6.1944 letel ako vedúci roja počas obrany Bratislavy proti náletu bombardérov USAF (bombardovali rafinérku Apollo v Bratilave). Po súboji sa pri núdzovom pristátí u obce Horná Streda ťažko zranil. Po vojne slúžil v čsl. armáde až do roku 1958, kedy bol prepustený do zálohy

pilotný preukaz nr. 203 vojenského letca republiky slovenskej Pavla Zeleňáka

pilotný odznak Pavla Zeleňáka, za fotografie ďakujem Gabrielovi Fekete

zadná strana pilotného odznaku

Pavel Zeleňák v kabíne Avie B-534

Medaila za zásluhy - udelená  Pavlovi Zeleňákovi prezidentom republiky / archív Gabriela Fekete

Dekrét udelený Pavlovi Zeleňákovi spolu s Medailou za zásluhy / 27.8. 1943

Pavel Zeleňák v kabíne Avie B-534

Bf-109G-6  Pavla Zeleňáka po núdzovom pristáti 26.6.1944 pri Hornej Strede

barometrický záznam letu Pavla Zeleňáka zo dňa 26.6.1944

kresba pripomínajúca deň, keď bol P. Zeleňák zostrelený pri obrane Bratislavy Lightningami USAF

13. letka - zvk. Zeleňák (12 zostrelov), rtm. Cyprich (12 zostrelov), zvk. Kovárik (28 zostrelov), zvk. Brezina (14 zostrelov), zvk. Štauder (14 zostrelov), zvk. Režňák (32 zostrelov) pred Bf-109E, letisko Bratislava-Vajnory / 1943

muži na fotografii - šiesti stíhači dosiahli celkové skóre 112 potvrdených zostrelov 

Pavel Zeleňák, utajované stíhacie eso Pavel Zeleňák, utajované stíhacie eso Pavel Zeleňák, utajované stíhacie eso Pavel Zeleňák, utajované stíhacie eso
Pavel Zeleňák, utajované stíhacie eso Pavel Zeleňák, utajované stíhacie eso Pavel Zeleňák, utajované stíhacie eso Pavel Zeleňák, utajované stíhacie eso


comments powered by Disqus