Palo Paluška photos

Gonzo - 3.9.2017
 

člen Aeroklubu Nitra

náčelník AK Dubnica / náčelník AK Bratislava - Vajnory / náčelník AK Nitra

vstup do albumu na Google photos

za fotografie ďakujem Mišovi Paluškovi

zľava :  Palo Paluška / Fedor Fedorov / Franta Uhlíř ? / Ivan Tuček vo Vajnoroch

Paluška v Aerovke

photo - archív AK Dubnica
photo - archív AK Dubnica
Jindra Paušová (Palušková) / Palo Paluška / Marta Dvorská zľava Palo Paluška / Fedor Fedorov / Franta Uhlíř ? / Ivan Tuček vo Vajnoroch Paluška v Aerovke


comments powered by Disqus