Pád prototypu Aeromobilu 3.0 / OM-M929

Gonzo - 9.5.2016
 

photo - Henrich Mišovič / tasr

Dňa 08.05.2015 vykonával pilot podľa harmonogramu testovacie lety s AeroMobilom. Predleteckou udalosťou pilot vykonal 3 krátke lety určené na kontrolu uhla nastavenia listov vrtule pre cestovný režim. Pred kritickým letom pilot naroloval s AeroMobilom na RWY15 a v čase 19:01:05 vykonal rozjazd a vzlet so stúpaním do výšky cca 90 m. Po odpútaní zasunul vztlakové klapkyz polohy 15° na 0° a uhol nábehu ponechal vo vzletovej konfigurácii, nakoľko to vyžadovalomeranie. Povzlete stúpal pravou zákrutou o 220°do výšky cca 200 m a ďalej pokračoval v lete krátkym priamym stúpavým úsekom a ľavou stúpavou zatáčkou o 180° do výšky cca 250 m, s následným krátkym priamym úsekom a ľavou stúpavou zatáčkou o 180° do výšky cca 327 m.Táto konfigurácia bola zachovaná až do začiatku pádu po ľavom krídle s otočením dráhy o 90° vľavo od začatia vzletu (v 284 s - 19:05:48)

photo - Henrich Mišovič / tasr
photo - Henrich Mišovič / tasr
prototyp Aeromobilu / OM-M929


comments powered by Disqus