Otvorenie novej linky ČSA Praha - Bratislava - Klagenfurt - Benátky

Gonzo - 12.9.2012
 

vľavo comm. Arcidiacono, z archívu Izidora Fašunga

za materiál ďakujem p. Vilovi Klabníkovi

Dňom 15. mája 1937 bola zahájená doprava na novej leteckej trati, vedúcej z Prahy cez Bratislavu, Klagenfurt (Celovec), Triest do Venezie (Benátok)

Nakoľko sa v uvedený deň oficiálni italskí činitelia nemohli zúčastniť slávnostného zahájenia dopravy, bola slávnosť odložená na 19.mája 1937. Lietadlo s italskými hosťami bolo očakávané na vajnorskom letišti zástupcami miestnych úradov a Slovenského aeroklubu M.R.Štefánika. Letište bolo vyzdobené vlajkami československými a  italskými

Pána krajinského prezidenta zastupoval vládny radca Bernovský, mesto starosta dr. Vl. Krno, okres okresný dr. Brichta, italský konzulát bol reprezentovaný v osobe konzula Lo Faro a konzulárnym  tajomníkom dr. De Carli. Vojenské letectvo bolo zastúpené plk. Skálom

Slovenský aeroklub bol jedným zo spolusporiadateľov slávnostného privítania na letišti na čele s predsedom dr. Pavlom Fábrym

Z význačnejších preslovov treba komentovať výstižný prívet predsedu Slovenského aeroklubu dra Fábryho francúzsky a prejav tajomníka uvedeného Aeroklubu, dra Brečku italsky. Letecká premávka na tejto trati je denne udržovaná novými modernými lietadlami Savoia Marchetti SM-79 pre 18 cestujúcich, okrem 4 člennej posádky. Na fotografii italská delegácia po uvítaní odchádza k lietadlu :  v poradí zľava na pravo comm. Arcidiacono, dr. Murator za spoločnosť Ala Litoria, pluk. Martire a zástupca tlače dr. Vall

      

aviationgraphic.com

Medzi prvými dvoma italskými delegátmi je predseda Slovenského Aeroklubu dr. Pavel Fábry, posledným na fotografii, v uniforme je ing. Jozef Merhaut, osvedčený letecký pracovník a spolubudovateľ  štátneho civilného letišťa vo Vajnoroch. Priateľské privítanie zahraničných hostí bolo spestrené skupinou žiačok v pestrých a hýrivých národných krojoch 

vľavo comm. Arcidiacono Otvorenie novej linky ČSA článok otvorenie novej linky otvorenie novej linky


comments powered by Disqus