Opustil nás čestný člen klubu Štefan Staško

Gonzo - 25.4.2018
 

So smútkom a ľútosťou sme 25. apríla 2018 prijali ďalšiu smutnú správu. Navždy nás opustil náš dlhoročný čestný člen, priateľ, vynikajúci pilot a inštruktor a v neposlednom rade skvelý človek, pán Štefan Staško. Členom aeroklubu bol 55 rokov a zaslúžil sa o výchovu nejednej generácie výborných pilotov - plachtárov. Za jeho prínos, za to, že nás naučil so sebe vlastným pokojom a rozvahou nielen lietať, ale aj žiť aeroklubom, mu patrí naša neoceniteľná vďaka.

Štefan Staško začal svoju bohatú leteckú kariéru v roku 1963 nástupom do leteckého plachtárskeho výcviku, ktorý v tom istom roku aj úspešne ukončil. Výcvik absolvoval na vetroni VT-109 Pionýr. O rok neskôr už lietal na vetroni VT-125 Šohaj, v ďalšom roku aj v modifikácií VT-425. V roku 1966 nasledoval nový typ L-13 Blaník a v roku 1967 aj jednomiestny VT-116 Orlík. V tomto roku získal Štefan Staško aj plachtársky odznak "strieborné C" (prelet min. 50 km, doba letu min. 5 hodín a prevýšenie min. 1.000 m). Úspešným bol preňho aj rok 1971, kedy sa stal plachtárskym inštruktorom a získal aj ďalšie typové oprávnenie na legendárny vetroň VT-100 Démant. Ďalší typ, a to VT-16 Orlík nasledoval v roku 1979 a už o rok neskôr ďalší úspech - plachtársky odznak "zlaté C" (prelet min. 300 km, prevýšenie min. 3.000 m a doba letu min. 5 hodín). V roku 1981 sa preškolil na nový typ výkonnostného vetroňa VSO-10 Osa a posledným typom v plachtárskom zápisníku bol v roku 1990 LF-107 Luňák.

Ďalšou významnou métou boli motorizované vetrone L-13SW Vivat, na ktorých začal Štefan Staško lietať v roku 1987 a inštruktorom na nich sa stal v roku 1992. S aktívnym lietaním sa rozlúčil po neuveriteľných 39 rokoch v roku 2002 a aj naďalej pôsobil ako veľmi aktívny člen v Aeroklube Poprad. Počas svojej leteckej kariéry sa zaslúžil o vychovanie nejednej výbornej generácie našich plachtárov. Vo vzduchu strávil celkovo 970 hodín, prelietal 2.766 kilometrov a absolvoval 3.483 vzletov a pristátí.

V roku 2015 mu bola udelená aj ďakovná medaila Slovenského národného aeroklubu gen. M. R. Štefánika za zásluhy o rozvoj a dobré meno SNA a Aeroklubu Poprad.

Štefan Staško bol pre nás všetkých vzorom - nielen príkladným a vzorným pilotom, ale aj členom. Ostane navždy v našich srdciach a spomienkach. Nikdy nezabudneme...

Česť jeho pamiatke!comments powered by Disqus