Oprava dopravného lietadla Aero A-35 / 1939

Gonzo - 7.2.2018
 

ilustračné photo - archív Pavla Polacha

Letúň A-35 bol pridelený dielňam ústavu, za účelom prevedenia generálnej opravy, s určením pre dopravné letectvo Ministerstva verejných prác. Nakoľko generálna oprava vyžaduje viac času, bolo na uvedenom letúni po zrušení pokusnej leteckej premávky pracované len na toľko, aby touto opravou nebola hatená práca na vojenských letúňoch

Pripomínam, že letecký sklad ako vojenský ústav podlieha len MNO, nemôžem preto Váš príkaz pre okamžité dokončenie generálnej opravy považovať za oprávnený, po stránke organizačnej a prevediteľný po stránke technickej. Ak chcete opravu letúňa A-35 urýchliť, obráťte sa s patričnou prosobou na letecký odbor MNO, ktoré jediné je oprávnené nariadiť mi, aby som oprave letúňa A-35 dal prednosť pred letúňmi vojenskými

Upozorňujem však, že aj v kladnom prípade bude letúň dohotovený až za 15 - 20 dní, pretože okrem úplnej generálnej opravy (po 1.300 hodinovom nálete draku) sa na ňom robí i rekonštrukcia bŕzd a palubnej dosky, ktorá zatiaľ nebola vybavená modernými navigačnými prístrojmi. Ďalej na letúni budeme skúšať použitie inej vrtule, čo sa musí prevádzať opakovaným meraním rýchlosti na "baze"

Akonáhle však bude oprava prevedená, letúň bez meškania preletíme do Vajnor

--

Stroje ATD, ATK, ATN, ATX a ATZ patřily Baťovi a ne ČSA. Z toho ATD byl v roce 1935 předán do Jugoslávie a zbylé čtyři zabavili Němci pro Lufthansu. AUA byla od roku 1938 u Západočeského aeroklubu v Plzni, AUB u MLL Užhorod a podle rejstříku za mobilizace sloužila u LP3, 12. letky a zajišťovala dopravu na trase Spišská Nová Ves - Zlatnisko. AUF byla od roku 1935 pod MLL Praha - ústředí a zbylé kusy byly u ČSA zrušeny v letech 1936-1938 a předány MNO nebo MVP - info Pavel Klouček

zdroj - ebadatelnavha.vhu.sk

súvisiace články :  Stavy aeroplánov na Slovensku 1939 - 1945 

photo - archív Pavla Polacha / Třebíč Nuclear Model Club
photo - archív Pavla Polacha / Třebíč Nuclear Model Club
Aero A-35 / OK-AUB oprava A-35


comments powered by Disqus