Oprava Avie Ba.122.34 v Leteckom sklade / 1939

Gonzo - 4.3.2019
 

Pod číslom 1576 / tech.V.1939 predložila technická správa leteckého pluku "Gen.letca M.R.Štefánika" administratívne riadenie o havárii letúňa Ba.122.34 s motorom Walter Castor II.A.66

Táto havária bola dňa 18. februára t.r.predložená k rozhodnutiu Ministerstvu národnej obrany v Prahe, s návrhom, aby oprava motoru bola prevedená u leteckého skladu v Nitre a oprava draku vo výrobnej továrni

Výnosom MNO Praha č. ... bolo nám povolené motor opraviť u tamojšieho útvaru a dispozície strán opravy draku nám oznámené vôbec neboli. Odpisy správkových listov predkladám k ďalšiemu riadeniu a prosím o povolenie aby oprava uvedeného draku bola tiež prevedená u leteckého skladu v Nitre

Motor Walter Castor II.A.66 bol u ústavu opravený a zamontovaný do letúňa Ba.122.28 a odovzdaný cvičnej letke let. pluku Generála M.R.Štefánika

zdroj - ebadatelnavha.vhu.sk

súvisiace články : 

Avia Bš.122.27 spadla do záhrady Veľké Kršteňany

Havária Avie B.22.8 u Předměric

Avia Ba.122 / S-1 slovenských Vzdušných zbraní

photo - ebadatelnavha.vhu.sk
photo - ebadatelnavha.vhu.sk
oprava Avie Ba.122.34 v Leteckom sklade Nitra oprava Avie Ba.122.34 v Leteckom sklade Nitra oprava Avie Ba.122.34 v Leteckom sklade Nitra oprava Avie Ba.122.34 v Leteckom sklade Nitra


comments powered by Disqus