Obrázky z dielne I. SLeS v Bratislave

Gonzo - 18.11.2013
 

Zámočnícka dielňa. Zariadenie, ktoré na obrázku vidíte, bolo darované NSFK (National Socialist Flying Corps). Dielne pod vedením dielovedúceho R. Schneidera (prvý vľavo) majú tohto roku postaviť 38 kusov klzákov typu SG-38

Bezmotorové oddelenie Slovenského leteckého sboru v tomto roku dodá všetkým svojím letkám toľko bezmotorových lietadiel, koľko je potrebné k vykonávaniu výcviku v rámci leteckej predvojenskej  brannej výchovy

SLS má dve dielne na výrobu bezmotorových lietadiel. Jedna je na Straníku, ktorá vyrába vetrone a druhá v Bratislave, ktorá vyrába klzáky (ďalšia dielňa bola v Banskej Bystrici - je zdokumentovaná na fotografiách Aeroklubu Banská Bystrica)

Obe dielne pracujú plným tempom, aby stačily kryť spotrebu lietadiel, ktorá je omnoho väčšia, ako minulého roku. Prinášame niekoľko obrázkov z dielne I. na výrobu klzákov v Bratislave. Dielňa zamestnáva viacej ľudí, dáva tak chleba slovenskému človekovi

Na Straníku v dielni takisto sú zamestnaní viacerí pracovníci. Teda slovenské národné letectvo sa zapojilo aj do našeho hospodárskeho života a bude v ňom čoskoro vážnym činiteľom 

Časť stolárskej dielne. Vľavo vidíte kostru konzoly, výstužnú pyramídu, ako aj šablónu, v ktorej sa sostavuje pyramída klzáku SG-38. Na nástennej konzole sú uložené skrutkové svorky, potrebné pre zglejovanie jednotlivých častí pod tlakom

stolári pri práci / noviny Slovenské krídla - Marec  1941

letecké dielne SleS-u v Bratislave sa nachádzali na Radlinského ulici, približne na mieste, kde je dnes krytý bazén študentského internátu Bernolák

polohu určil Miloš Ort, senior Aeroklubu Bratislava - Vajnory, ktorý sa tu ako malý šrác " infiltroval k letectvu "vykonávaním rôznych pomocných prác, napr. miešaním kaseínu, čo bola dosť smradľavá záležitosť. Na jeho príbehu je zaujímavé, že od miešania kaseínu ho lietanie už nikdy neopustilo

montáž krídla klzáka SG-38, ktorý sa zavádza ako jednotný typ školného bezmotorového lietadla

Z návštevy ministra národnej obrany gen. Ferdinanda Čatloša u Slovenského leteckého sboru minulého mesiaca, Ministre si pozrel miestnosti SLeS a prijal hlásenia jednotlivých referentov o činnosti v jednotlivých oddeleniach SLeS. Z budovy SLeSu odobral sa mminister národnej obrany do ústredných dieľní SLeS na Radlinskej ulici 24, kde mu technický referent podal hlásenie o stave výroby bezmotorových lietadiel a o modelovom materiále. Na našom obrázku vidíme ministra národnej obrany pri prehliadke kurzu pre modelárskych inštruktorov, ktorý SLeS usporiadal pre učiteľov a profesorov na nádvorí Ústredných dielní na Radlinského ulici 

výroba leteckého lepidla - kaseinu, veľmi ma prekvapilo, že jednou zo zložiek je tvaroh !

V obchode kúpiš tvaroh z kravského mlieka, najlepšie odtučnený. Ak nie je odtučnený, tak ho premyješ vo vode, vysušíš ho a potom rozdrvíš. Môžeš ho zomlieť aj na múčku. Pridáš hasené vápno - hydrát, tiež rozdrvený alebo zomletý na múčku. Množstvo haseného vápna je 20% z množstva tvarohu. Dobre to zamiešaš a po vysušení máš kaseinové lepidlo 

Ďalší recept pochádza z časopisu Mladý Konstruktér

Často potrebujeme zlepiť rôzne súčasti alebo drevené diely, ktoré budú vystavené vlhku alebo priamo vode, ako napríklad pri stavbe lodných modelov alebo lodí. Na také účely sa veľmi dobre hodí tzv. kaseinové lepidlo, ktoré jednoducho uvaríme podľa nasledovného receptu :

Do nádoby dáme 40 váhových dielov dobre vypraného a odkvapkaného tvarohu, 4 diely vápenného mlieka a 3 diely čpavku. Všetko za stáleho miešania zohrievame (nie až do varu) v nádobe s vodou asi pol hodiny. Tým je lepidlo hotové, môžeme ho ešte podľa potreby zriediť s vodou. Uschovávame ho v uzatvorenej nádobe

Má jednu nevýhodu, že zlepené miesta musíme nechať najmenej jeden deň schnúť. Zato však drží a voda a vlhko mu neuškodí, ako sa môžeme presvedčiť skúškou. Vápenné mlieko si pripravíme tak, že rozmiešame vo vode trochu haseného vápna, necháme asi 10 minút odstáť a potom mlieko zlejeme

zdroj - MicroChess.sk

súvisiace články :

SleS / Slovenský letecký sbor 

Mapa letísk Slovenského leteckého sboru / 1942

Historické letiská na Slovensku

Vládny návrh zákona o Slovenskom leteckom sbore / 1944

dielne SLeS v Bratislave na Radlinskej ulici článok dielne SLeS v Bratislave na Radlinskej ulicii dielne SLeS v Bratislave na Radlinskej ulicii dielne SLeS na Radlinskej ulici


comments powered by Disqus