O projektu OFMA

Gonzo - 21.2.2018
 

OFMA je projekt svobodných VFR map, tak aby se usnadnilo poskytování kvalitních leteckých VFR map, které by pomohly celé letecké komunitě. Databáze je spravována sdružením otevřených leteckých map (OFMA), nezisková organizace vytvořená zejména pro tento účel, která má podporu dvou univerzit a několika sdružení pilotů a dalších organizací v rámci obecné letecké komunity. Databáze OFMA pečlivě sleduje model AIXM doporučený společností Eurocontrol. Použití OFM dat je zdarma za předpokladu dodržení podmínek licence. 

 openflightmaps.org/live/lk-czech-republic    -   link na mapu Českej republiky

V praxi spravuje každou zemi jeden člověk a nad ním je podpora z OFMA. Mapy se publikují dle  AIRAC cyklu v několika formátech :

Formáty - rastrové (PDF),  i vektorové (XML)

 • PDF pro tisk na tiskárně a velkoformátovém ploteru a prohlížení - z webu je možno si vytvořit i vlastní PDF výřez mapy  v měřítku 1:500.000 , nebo 1 : 200.000 k tisku na A4, nebo A3 formát
 • EPSG3857 dlaždice, tedy Google Map dlaždice ( Google Map tiles)
 • Mapbox tiles - pro použitív mobilních zařízeních
 • GEOTIFF -  geo referenced tiffs
 • AIXM 4.5 - XML formát Eurocontrol 
 • ARINC424 -  raw-data files in ARINC424 format (Aeronautical Radio INCoporated)
 • OPENAIR format
 • CUP format

Dále používají OFM přímo tyto letecké navigace :

velmi brzy bude i PocketFMS - http://www.pocketfms.com

Chystáme další státy :

 • Slovensko
 • Finsko
 • Francie
 • Jihoafrická republika
 • Ukraina 

Dokumentace nativního OFM formátu je na github  -  github.com/openflightmaps

Michal Poupa

photo - openflightmaps.org
photo - openflightmaps.org
Rocket Route Runway HD


comments powered by Disqus