O plachtárskom teréne Dúbravka

17.12.2012
 

                       photos - archív Mikiho Fodora

                                článok Lojza Zábrodského v  Leteckých novinách Bratislava - Apríl 1950

To, že trolejbus č.12 ide do Patrónky vie každý bratislavčan, ale že z Patrónky mestským autobusom sa môžete za niekoľko minút dostať do Dúbravky, to iste ešte každý nevie. Od konečnej zastávky autobusu, ktorá je pri štátnej škole v Dúbravke za necelých 5 minút po ceste medzi vinohradmi dôjdete na bratislavský plachtársky terén nami nazývaný jednoducho "Dúbravka". Cesta nás dovedie až ku drevenému hangáru, ktorý stojí na kopci. Bol postavený iniciatívnymi funkcionármi M.L.L. ešte v roku 1935 

Toto bola jediná budova, ktorá reprezentovala letište Dúbravku až do roku 1949. Iba minulého roku bol na letišti postavený veľký hangár železnej konštrukcie, rozmerov 33 x 23 metrov. Vďaka Povereníctvu dopravy, ktoré nám počas stavby nového hangáru rozšírilo doteraz úplne úzky pás pristávačky vyvlastnením okolitých pozemkov na plochu, ktorá má 150 x 500 metrov, a ktorá slúži len pre plachtársku prevádzku 

Dá sa predpokladať, že v budúcnosti sa Dúbravka stane jedným z najlepších výcvikových stredísk na Slovensku. Predpoklady na to sú. Dúbravka je ideálny terén pre výcvik pilotov stupňa  A - B - C

Dva už postavené hangáre stačia úplne na hangárovanie všetkých potrebných lietadiel. Treba postaviť iba ubikácie, na ktoré na ktoré materiál je už čiastočne v hangároch a jedno nové výcvikové stredisko by mohlo začať naplno s prevádzkou.  Veď celé juhozápadné a západné Slovensko nemá vôbec vyhovujúci terén pre školenie začiatočníkov. Ďalšia neoceniteľná výhoda je, že letište sa nachádza úplne v obvode veľkej Bratislavy. Posledné dve faktá sú dostatočnou zárukou, že stredisko nebude mať núdzu o slovenských žiakov

S lútosťou musím konštatovať, že i keď sa do Dúbravky toľko investovalo, prestal o ňu byť záujem, nakoľko Dúbravka prestala byť štátnym letišťom a má sa stať letišťom krajovým. Je síce pravda, že sú oveľa dôležitejšie veci, ktoré musíme riešiť. Musím však pripomenúť, že Dúbravka je taký dobrý terén, do ktorého by všetky ďalšie investície by boli iba na prospech. Čo je treba ešte na Dúbravke ešte previesť, by bolo azda rozšírenie pristávacej plochy na 250 x 600 metrov, postaviť už predtým spomínané ubikácie a malú dielničku na bežné opravy opravy lietadiel a stredisko by sa účinne zapojilo do rozvoja leteckého výcviku na Slovensku

Ak porovnáme náklad investovaný do Straníka, musíme skonštatovať, že investície do Dúbravky by ani zďaleka neprekročily čiastky, aké vyžaduje Straník, i keď Straníku neuberáme jeho význam, najmä nie možnosti vysokohorského plachtenia a využitia dlhej vlny. Kto Dúbravku dobre pozná, musí potvrdiť, že Dúbravka plní svoje poslanie veľmi dobre práve preto, že počasie je celkove priaznivé a poskytuje početné veterné dni, tak dôležité pre plachtennie. Konečne plachtiť na Brižitách, ktoré majú prevýšenie iba 48 metrov, nie je posledné slovo o Dúbravke. Malým preskokom, ktorý je dnes na Dúbravke tak bežným, ako plachtenie stranikárov na Dubni pri južnom vetre, dostanete sa na Devínsku Kobylu a tak do veľkých výšok

Nie je preto div, že docieliť prevýšenie 1.000 metrov je až veľmi všedná záležitosť každého mladého C pilota. Okolie Dúbravského letišťa poskytuje skvelé podmienky pre termické lietanie

Tohto roku sa na Dúbravke začalo štartovať aj navíjakom. To podstatne uľahčilo využitie západného svahu Devínskej Kobyly, ktorý je výpadovým mostíkom na prelety v smere severovýchodnom a východnom, ďalej jej východného svahu, doteraz nevyskúšaného, pre nemožnosť štartu zo svahu. Toto je veľmi dôležitá okolnosť, keď pre predpokladanú prevádzku na letišti Dvorník, nebude pre plachtárov toľko miesta, aspoň nie pre tých, ktorí toto umenie ešte dokonale neovládajú. Tu sa opäť ukazuje nutnosť nezbytnej investície do rozšírenia letištnej plochy a na stavbu prístavku ubikácie. Kompetentné úrady mali by  v záujme slovenského letectva túto otázku definitívne rozriešiť v prospech tohto letišťa. Keď chceme lietadlový park využiť v stanovenej miere a chceme splniť všetky požiadavky, ktoré sú na nás kladené z vyšších miest, musíme sa touto otázkou zaoberať so všetkou vážnosťou.

Nemieme zabúdať, že na Slovensku nie je skutočné bezmotorové stredisko, ktoré by vyhovovalo požiadavkám dnešného lietania po každej stránke. Tie strediská, ktoré u nás máme, sú iba provizóriá, aké nikde nenádjdeme. O čo sú vo výhode plachtári z historických zemí, ktorí ako dedičstvo barbarov našli vybudované plachtárske strediská

Vybudovať plachtárske letište na Dúbravke je jediná správna cesta, ktorá urýchli vývoj  ..... snáh našej mládeže ... 

súvisiace články :      

Miki Fodor, plachtár s koreňmi na letisku v Dúbravke     

Rekordný prelet Tomáša Maňku z Bratislavy do Rumunska

photo - archív Mikiho Fodora
photo - archív Mikiho Fodora
O plachtárskom teréne Dúbravka bezmotoroví letci na Dúbravke gleiter nad Dúbravkou gleiter nad Dúbravkou
plachtársky terén Dúbravka plachtársky terén Dúbravka


comments powered by Disqus