O padákoch

Gonzo - 18.4.2013
 

Čsl. skokan s padákom, autor viacerých patentov na zlepšenie jestvujúcich padákov, nadpor. v z. Jozef Rezler nastupuje do športového lietadla, aby urobil soskok s padákom vlastnej konštrukcie. Pohľad na složený padák so strany. Takto sa otvára šmahom ruky padák Rezlerovej konštrukcie. Obsah plátenej schránky " vyskočí " takrečeno samočinne
 
Pohľad na padák J.Rezlera. Je to patentovaný čsl. padák vzor " Rezler-1935 " s otváracou 0,9 - 1,5 min. Konštruktér dokázal, že tohoto typu padáka možno prakticky použiť už pri zoskokoch s výšky 350 metrov. Pripomenúť treba ešte, že tento typ padáka je manuálny, t.j. ktorý musí byť skokanom zatiahnutý, aby sa otvoril
 
 
za materiál ďakujem p. Vilovi Klabníkovi
 
Pohľad na padák J. Rezlera. Je to patentovaný čsl. padák vzor " Rezler 1935 " s otváracou dobou 0,9 - 1,5 min. Konštruktér dokázal, že tohoto typu padáka možno prakticky použiť už pri soskokoch z výšky 350 metrov. Pripomenúť treba ešte, že tento typ padáka je manuálny, tj. ktorý musí byť skokanom zatiahnutý, aby sa otvoril
 
Otváranie padáka " Rezler 1933 " deje sa z brašny pomocou otáčivého výkyvného čípku s výsuvnou ploškou. Padák má okrem toho špeciálne pružiny pre otváranie malého padáčka. Tieto pružiny uložené sú do duralových vajíčok, aby ony neprišli do priameho styku s padákom. Sošívanie pravého padákového hodvábia je prevedené spôsobom cik-cak. O konštrukciu tohoto padáka je veľký záujem i v cudzine a doma sa ho v armádnom letectve hojne používa. Obrázok znázorňuje p.p. 1.nadpor. v z. Jozefa Rezlera po pristáti na kbelskom letišti po šťastlivom prevedení soskoku. Padák je celkom otvorený a letec snaží sa pritiahnuť ho k sebe 
 

o padákoch o padákoch 1-001


comments powered by Disqus