NUOLI - Letecká škola

Gonzo - 17.1.2022
 

Ako sme už pred časom naznačili, radi by sme ponúkali komplexné služby.

Oprava lietadiel je u nás už na dennom poriadku a okrem pravidelného servisu máme za sebou niekoľko väčších projektov. Tiež nás čaká „oživenie" dvoch lietadiel našich zákazníkov a s tým spojené ďalšie ich požiadavky na preškolenie. Nielen z tohto dôvodu sme úspešne absolvovali schvaľovací proces a získali certifikát pre našu Leteckú školu.

Na začiatok máme v ponuke:

  • Základný kurz pre dosiahnutie kvalifikácie - pilot LŠZ (Lietajúce Športové Zariadenie).
  • Kurz pre pokročilých pilotov LŠZ – preškoľovací kurz ovládania lietadla s ostruhovým podvozkom.
  • Preškoľovacie kurzy na rôzne typy LŠZ
  • Kondičné lety s inštruktorom po dlhšej prestávke
  • Safety pilot

Pre tento účel sme zahájili spoluprácu s letiskom v Nových Zámkoch, kde bude prebiehať praktický výcvik. Budeme sa snažiť prostredníctvom našich skúsených inštruktorov vyškoliť zodpovedných pilotov LŠZ

pozn. Gonzo : článok je platená reklama firmy Nuoli, s.r.o. Dunajská Streda

súvisiace články : Nuoli, s.r.o. Dunajská Streda odpočet činností

ArGo / OM-M232


comments powered by Disqus