Nový vrtuľník vo flotile Air Transport Europe

Gonzo - 17.4.2015
 

Augusta A 109K2 / OK-ATP je nasadená v stredisku Žilina

Celkovo tak tvorí flotilu vrtuľníkovej záchrannej služby Air Transport Europe desať vrtuľníkov A 109K2 / OM-ATA, ATB, ATD, ATE, ATF, ATG, ATJ, ATK, ATL, ATP a jeden Bell 429 / OM-ATR

autor fotografií - Boris Čierny 

v spolupráci so stránkou Letectvo

photo - Boris Čierny
photo - Boris Čierny
Augusta A 109K2 / OK-ATP Augusta A 109K2 / OK-ATP Augusta A 109K2 / OK-ATP Augusta A 109K2 / OK-ATP


comments powered by Disqus