Nový riaditeľ Československých aerolínií / 1949

Gonzo - 13.7.2017
 

13.6. t.r. (1949) nastúpil do funkcie vládou vymenovaný nový vrchný riaditeľ Československých aerolínii - p. LEOPOLD THURNER

Narodil sa 19.9.1908 ako syn železničiara v Lípě, okres Gottwaldov. Vyštudoval strednú školu. Od roku 1931 pracoval najprv ako pomocník, potom ako účtovník a osobný referent v gumárňach, n.p. SVIT v Gottwaldove. V roku 1933 prešiel do dopravného oddelenia, kde získal skúsenosti v železničnej, automobilovej a leteckej preprave a špedícii, aby sa už v roku 1934 stal vedúcim tohoto oddelenia 

Po oslobodení ČSR v roku 1945 získal miesto zástupcu vedúceho oddelenia dopravného oddelenia a koncom roku 1947 je vymenovaný do funkcie vedúceho všetkej dopravy národného podniku SVIT

photo - archív Miroslav Jindra / technet.idnes.cz

O úlohách, ktoré čakajú znárodnenú leteckú dopravu hovorí nasledovné :

  • leteckú dopravu chceme čo najviac priblížiť pracujúcim ...
  • novinkou v našom letectve bude zavedenie aerotaxi
  • existujúce denné spoje medzi hlavnými mestami budú rozšírené o nočné linky
  • čo najskôr zahájime pravidelnú nákladnú leteckú dopravu

... Jednou z úloh nášho letectva je prestavba samosprávy. Odbúrame starý a nepraktický spôsob vedenia účtovnictva a nahradíme ho novým " ...

" Cestu, ktorú sme si v našom civilnom letectve narysovali pokladáme za správnu / priamočiaru cestu, ktorú nelemuje žiadna priepasť. A táto cesta nás určite privedie k stanovenému cieľu. "

zdroj - Letecké noviny, vydané v Bratislave 15. júla 1949

Riaditeľ Leopold Thurner sedel v jednej z DC-3 (v ktorej vraj zaspal opilý po fláme) počas hromadného únosu 3 lietadiel ČSA dňa 24.3.1950 (linka Brno - Praha / linka Ostrava - Praha / linka Bratislava - Praha), ktoré nakoniec pristáli na letisku Erding u Mníchova

nový riaditeľ n.p. Československé aerolínie Leopold Thurner


comments powered by Disqus