Nový rekord Štefana Pagáča v bezmotorovom lietaní v dĺžke 96 km / 1942

Gonzo - 17.11.2013
 

slob. Štefan Pagáč, držiteľ slovenského rekordu na bezmotorovom lietadle pred Grunau Baby II / OK-301

Dňa 25. septembra t.r. dosiahol 22 ročný plachtár, slob. Štefan Pagáč, rodák z Trenčína pozoruhodný výkon 96 km na trati Vajnory - Trenčín. Prelet, ktorý trval 1 hod. 45 min., vykonal na vetroni VSB-37. Pagáč štartoval na letisku vo Vajnoroch vo vleku za motorovým lietadlom o 15 hod. 30 min. za dosť silného južného vetra

Týmto výkonom získal ako druhý na Slovensku strieborný odznak C

Výkon je zaujímavý tým, že priemerná rýchlosť pri prelete je nezvykle vysoká 55 km / hod., čo nasvedčuje veľmi dobrej veternej termike, u nás tak zriedkavej. Prelet sa uskutočnil v oblačnej konvekcii v priemernej výške 1.200 metrov nad zemou

Doterajšie výkony slovenských plachtárov boly : 70 km z Vajnor do Nitry na vetroni VSB-37 dosiahnutých Pavlom Poliačikom, 58 km prelet Reinholda Schneidera z Vajnor do Boroviec na vetroni VSB-37, výškový rekord 1.800 metrov prevýšenie utvorený 11.augusta t.r. Štefanom Pleškom na vetroni VSB-37 a časový rekord 12 hod. 40 min. 44 sekúnd nepretržitého lietania, ktorý utvoril 13.mája t.r. na Straníku plachtár Jozef Glesk

Neoficiálny oblet (prelet s návratom na miesto štartu) vykonali v súčasnom lete na vetroňoch VSB-37 dňa 11. augusta t.r. Poliaček a Pleško na trati Straník - Púchov - Straník o celkovej dĺžke trate 72 km

súvisiace článke :   Výkonný vetroň VSB-37 / OK-311

Štefan Pagáč, držiteľ slovenského rekordu na vetroni Nový slovenský rekord článok 1


comments powered by Disqus