Nový kurs pro staré piloty / 1965

Gonzo - 22.5.2012
 

HC-102 / OK-RXC kurz učiteľov lietania vo Vrchlabí - posádka inštr. Šoch /  Vilo Orosz sen.

z archívu Poky sen., ktorý absolvoval vrtuľnikársky kurz vo Vrchlabí

HC-102 / OK-RVJ ktorá je vystavená v Air Parku Plzeň-Zruč  /  2010

príčinou havárie vrtuľníka bolo preklzávanie spojky chvostovej vrtuľky

zľava Tondo Sokol, Poky sen., Laco Krón a Vilo Orosz sen. na letisku Vrchlabí

vrtuľník HC-102 / RA-05 v Národnom technickom múzeu v Prahe

súvisiace články :   Vrtuľník Mi-1 štartuje

zľava Tondo Sokol, Poky sen., Laco Krón a Vilo Orosz sen. letisko Vrchlabí Nový kurs pro staré piloty článok 1 Nový kurs pro staré piloty článok 2 HC-102 / OK-RVJ vystavená v Air Parku Plzeň-Zruč
HC-102 / OK-RXC, kurz učiteľov lietania vo Vrchlabí - posádka inštr. Šoch /  Vilo Orosz sen. HC-102 / OK-RXC, kurz učiteľov lietania vo Vrchlabí - posádka inštr. Šoch /  Vilo Orosz sen. HC-102 / OK-RXC, kurz učiteľov lietania vo Vrchlabí - posádka inštr. Šoch /  Vilo Orosz sen.


comments powered by Disqus