Nový Bristell Classic pre nášho zákazníka

Gonzo - 12.8.2021
 

Ako som už v predošlom článku spomenul, okrem servisu lietadiel vykonávame aj stavbu a dokončenie lietadiel zo stavebníc v rôznom štádiu predpracovanosti.

Zhruba pred dvoma mesiacmi nás oslovil náš zákazník s dotazom, či by sme mu dokončili a pripravili na zálet lietadlo Bristell Classic zo stavebnice, ktorý bol už čiastočne poskladaný. Po prezretí fotografií aktuálneho stavu lietadla sme súhlasili. Samozrejme to až také jednoduché nebolo. Nasledovala obhliadka a rozhovor s pánom, ktorý si pôvodne lietadlo začal stavať pre seba, ale nakoniec ho predal v nedokončenom stave.

Nový majiteľ, nadšenec a úžasný človek, chcel mať vo svojom hangári top stroj, plne vybavený najnovšími technológiami. Aby lietadlo spĺňalo jeho predstavy, bolo nutné najprv vyšpecifikovať a následne objednať ďalšie komponenty. Lietadlo sme podľa dohody prevzali v stave v akom bolo, spolu s novým motorom, ktorý si náš zákazník medzičasom objednal a bolo potrebné ho vymeniť za už nainštalovaný, ale starší. Ďalšie požiadavky boli vybaviť lietadlo záchranným padákovým systémom a za letu staviteľnou vrtuľou.

Prepravu na letisko do Sládkovičova sme už zabezpečovali my a s naložením a upevnením nám pomohol pôvodný majiteľ. Po niekoľkých hodinách vymeriavania a výroby podložiek sa nám podarilo trup aj krídla bezpečne umiestniť a upevniť na veľký prívesný vozík a zvyšok do veľkej dodávky. V Sládkovičove sme všetko uložili do hangáru a začalo sa spisovať, čo všetko máme a čo bude treba doobjednať. Určili sme si postup prác, aby sme krok po kroku dosiahli vytúžený výsledok v súlade s predstavami nového majiteľa.

Naši mechanici sa hneď ďalší deň pustili do práce. Začali kontrolou a upevnením podvozka, montážou krídiel a chvostových plôch a sfunkčnením ovládania. Rovnako bolo nutné demontovať motor a osadiť namiesto neho nový, ešte voňavý z krabice. K tomu sme museli doobjednať všetku potrebnú „bižutériu“ a správne ju namontovať.

Pred montážou záchranného systému Galaxy GRS bolo nutné celú elektrickú inštaláciu posunúť, aby vznikol priestor určený výrobcom na umiestnenie padáku a balistického systému. Pri opätovnom zapájaní elektrických systémov a prístrojov prišiel pomôcť pôvodný majiteľ, aby bola dodržaná dohoda s novým majiteľom a nemuseli sme robiť všetky práce úplne od začiatku. Medzitým, cca po troch týždňoch nám bola dodaná elektricky za letu staviteľná vrtuľa Woodcomp a naši mechanici ju podľa návodu od výrobcu úspešne nainštalovali.

Po cca mesiaci čakania od dovezenia lietadla sme prevzali záchranný padákový systém. Pozvaný špecialista ho nainštaloval a autorizovaný technik od výrobcu vykonal schvaľovaciu revíziu inštalácie. Nasledovalo oživenie avioniky slovinskej firmy Kanardia, montáž a zapojenie osvetlenia, kompletizácia prístrojovej dosky a interiéru. Postupne sme namontovali kryty spojenia krídiel a trupu, aerodynamické prvky a doladilo sa uzatváranie kabíny.

V skratke to celé vyzerá jednoducho, ale bolo potrebné niektoré riešenia konzultovať s výrobcom, aby sme vedeli, ako majú byť niektoré diely správne namontované. Výrobca totiž k stavebnici žiadnu dokumentáciu neposkytuje a je na odbornosti staviteľa, aby si s tým poradil. Naši skúsení mechanici vyriešili veľa problémov pri stavbe, ale s niektorými by si bez konzultácie s výrobcom neporadili. Z niektorých dodaných dielov nebolo vôbec jasné, ako mal výrobca vymyslené ich upevnenie a bolo potrebné na mieru vyrobiť rôzne držiaky z kvalitného leteckého hliníka.

Po porovnaní skúseností zo stavieb lietadiel z kitov od rôznych výrobcov sme skonštatovali, že aj napriek predpracovaniu stavebnice a kvalitnému spracovaniu jednotlivých komponentov, je dokončenie bez obrázkového, alebo fotografického návodu veľmi zložité. Túto skutočnosť by si mali výrobcovia uvedomiť, lebo predávajú stavebnice s dovetkom, že na dokončenie vám postačí bežné dielenské náradie a základné zručnosti. Bez návodu to však ide veľmi ťažko a celá váha zodpovednosti je na staviteľovi.

Lietadlo bolo po dokončení viackrát skontrolované našimi mechanikmi. Oživenie začalo sfunkčnením motora, avioniky, preskúšaním systémov a statickým zábehom motora. Po vážení a prepočítaní ťažiska bolo všetko pripravené na zálet. Nasledovali pozemné testy, opätovná kontrola draku a spojov a dňa 23.7.2021 sa Bristell prvý krát vzniesol k oblohe. Po letových testoch bol preletený na domovské letisko, kde čaká na svojho majiteľa. Bristell Classic má pridelenú imatrikulačnú značku OM-M234

Nuoli, s.r.o. Dunajská Streda

pozn. Gonzo : článok je forma platenej reklamy

Parametre a výbava:

Motor

Rotax 912 ULS

Prístrojové vybavenie

Kanardia NESIS + INDU

Rozmery

Počet miest: 2

Rozpätie: 8,13 m

Dĺžka: 6,45 m

Výška: 2,28 m

Plocha krídla: 10,5 m2

Šírka kabíny: 1,3 m

Kapacita nádrží: 120 litrov

Výkony

Pádová rýchlosť (s klapkami):  52 km/h

Neprekročiteľná rýchlosť V(NE): 270 km/h

Maximálna rýchlosť (horizont):  215 km/h

Obratová rýchlosť:  180 km/h

Bristell Classic / OM-M234 Bristell Classic / OM-M234 Bristell Classic / OM-M234 Bristell Classic / OM-M234
Bristell Classic / OM-M234 Bristell Classic / OM-M234 Bristell Classic / OM-M234 Bristell Classic / OM-M234


comments powered by Disqus