Budujeme nové letište v Bratislave - Ivánke

Gonzo - 25.12.2012
 

Máme ešte v pamäti koľko nových typov lietadiel vyrástlo za druhej svetovej vojny. Rýchlosť a akčný rádius lietadiel sa zvyšovaly. Skúsenosti, vtedy získané sa použily pri konštruovaní dopravných lietadiel, ktoré dnes dopravujú cestujúcich na vnútroštátnych a medzinárodných leteckých tratiach 
 
Bratislavské letište bude patriť do triedy B, teda ako najväčší vnútrozemský letecký prístav. Preto sa najprv ošetrilo, či trávnaté letište pri Vajnoroch by sa mohlo prebudovať tak, aby vyhovelo podmienkám stanoveným pre tento typ letišťa. Čoskoro sa však ukázalo, že pre blízkosť Karpát a iných prekážok, ako aj pre nedostatočné rozmery starého letišťa nie je možné s ním počítať. Preto sa začalo hneď po oslobodení s rekognoskáciou terénu v okolí Bratislavy a trvalo nejaký čas, kým sa zvolila pre nové letište ideálne rovná plocha medzi štátnou cestou Považskou a Malým Dunajom, neďaleko mohyly, vyznačujúce miesto tragického skonu generála M.R. Štefánika. Nové letište dostalo dočasné úradné označenie "Bratislava-Ivánka". Toto miesto má početné výhody, ale aj niektoré nevýhody, ako sa ďalej ukáže
 
 
 
článok z Leteckých novín Bratislava /  Február 1948 !
 
Budujeme nové letište Bratislava - Ivánka článok 1 Budujeme nové letište Bratislava - Ivánka článok 2 Budujeme nové letište Bratislava - Ivánka článok 3 Nové letište v Bratislave


comments powered by Disqus