NEW GENERATION SPACE POLICY 2017: Space Strategy for Europe

Gonzo - 7.9.2017
 

Trocha dlhý názov podujatia, ale na druhej strane  pokrýva veľmi širokú problematiku 

Predtým ako sa rozpíšem o „NGSP“, rád by som zaspomínal na minulý rok a návštevu giganta kozmonautiky pána Alexeja Leonova v Bratislave. Stretnutie s týmto pánom ma v podstate nabudilo k zorganizovaniu medzinárodnej astrofyzickej konferencie. Dlhé rozhovory s pánom Leonovom a jeho neuveriteľná životná púť, boli inšpiráciou pre konferenciu. Pán „Leonov“ ďakujem !

Poďme si trochu bližšie predstaviť náš projekt. „New Generation Space Policy 2017“, ktorý sa bude konať v Bratislave a to v dňoch 19. a 20. októbra 2017. Za slovenskú stranu bude odborným garantom Slovenská Akadémia Vied (SAV), Letecká fakulta Košice (TUKE), a Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky,š.p. Zo zahraničných partnerov rád spomeniem spoločnosť Arianespace SA, Európsku vesmírnu agentúru (ESA), Hispasat, European GNSS Agency, a mnoho ďalších, s ktorými sme v rokovaní.

Prostredníctvom Európskej vesmírnej stratégie pre oblasť vesmíru budú mať zúčastnené strany veľkú príležitosť diskutovať a ovplyvniť na najvyššej úrovni strednodobý a dlhodobý rozvoj vesmírnych programov jednotlivých európskych členských štátov a šírenia vesmírnych služieb v mnohých hospodárskych a spoločenských činnostiach. Konferencia má napomáhať európskemu priemyslu a čeliť hlbokým zmenám, rastúcej konkurencii zo strany starých, ako aj nových globálnych hráčov. 

predseda Bratislavského samosprávneho kraja p. Frešo, kozmonaut Ivan Bella, Silvo Veselský

Témy, o ktorých sa bude diskutovať, sú rozhodujúce pre budúcnosť európskeho vesmírneho priemyslu, pre pružný rozvoj "priestoru na trh "s cieľom vytvoriť nové vesmírne služby, nové podniky a nové pracovné miesta v Európe. V nemalej miere bude cieľom konferencie naštartovanie „vesmírneho priemyslu“ na Slovensku.

Viac sa dozviete na webe www.ngsp.eu, ktorý bude pravidelne aktualizovaný. V spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom budeme organizovať aj „Vesmírne dni“ pre širokú verejnosť, na ktorých budete mať možnosť diskutovať s odborníkmi z oblasti astrofyziky, letectva a kozmonautiky. Máme pripravenú aj najrozsiahlejšiu zbierku meteoritov a rôznych artefaktov.

Na záver by som len rád spomenul, že toto podujatie je prvým svojho druhu na Slovensku. Je za tým veľa, veľa práce, a úsilia ...

Verím, že táto nová lastovička na slovenskom nebi bude už len stúpať smerom ku hviezdám.

Silvo Veselský & Ďuro Anoškin

pozn. Gonzo : článok je platená reklama 

predseda Bratislavského kraja p. Frešo, kozmonaut Ivan Bella, Silvo Veselský


comments powered by Disqus