Návšteva prvej slov. pilotnej školy Vajnory / 1937

Gonzo - 11.4.2013
 

Letov Š-218 / OK-SLK vo Vajnoroch  - z archívu Karola Jančára

na titulnom obrázku je šéfpilot Aeroklubu vojnový invalid - mal časť nohy amputovanej. Volal sa Otto Šubert, podľa spomienky otca tento pilot lietal aj so Štefánikom. Lietadlo Š-218 , a otec ako žiak, rok 1934 . Bolo to jeho prvé lietadlo, na ktorom lietal. Vajnory - koment Oskara Jančára

Návšteva redaktorov denných časopisov v prvej slovenskej pilotnej škole na štátnom civilnom letišti vo Vajnoroch, dňa 19.mája 1937

Na fotografii zľava na pravo : letecký komisár, aprob. prof. C.E. Jarkovský, čelný funkcionár Slovenského Aeroklubu Imrich Kubiš, vedľa neho čierny opálený pán je p.p.l. Bíleš, o ktorom sa svojho času mnoho písalo v A-Z-te, najmä o jeho službách leteckých v zahraničí, red. Dočekal od ČTK, športový letec Lukačovič, tajomník SAŠ-u dr.Bečka, potom redaktor Pakan z "Národných novín" a vedľa neho v popredí red. Cibulka z " Robotníckych novín ", ostatní sú žiaci pilotnej školy Slovenského Aeroklubu M.R.Štefánika
 
 
cockpit Letovu Š-218
 
Predstavitelia tlače (pred fotografovaním bolo ich viac) zabavili sa dlhší čas na letišti, so záujmom pozerali na pekné letecké výkony pilotných žiakov, dali sa informovať o klubových strojoch a o spolkovom životea potom v dennej tlači zaznamenali zaslúženú pochvalu o práci, ktorú na poli výcviku nových pilotov zdarne koná Slovenský Aeroklub M.R. Štefánika
 
za materiál ďakujem p. Vilovi Klabníkovi
 
Otto Šubert a Karol Jančár pred Letovom Š-218 / OK-SLK Vajnory vajnorský Letov Š-218 Grunau Baby II / OK-300, v pozadí Š-218 / OK-SLK návšteva redaktorov v prvej slovenskej pilotnej škole


comments powered by Disqus