Za kniplom DA42 Twin Star vo Wiener Neustadte

Gonzo - 18.12.2017
 

Markus Tatscher photos

Dnes je posledný augustový deň a ja sa teším na cestu na letisko do Wiener Neustadtu, sídla  firmy Diamond Aircraft Industries GmbH, vďaka pozvaniu p. Anity Lentsch - Riaditeľky pre marketing a komunikáciu

Na tento deň som čakal skoro 3 mesiace, odvtedy čo sme o tom prvý krát hovorili s Petrom Škablom, s ktorým sa poznám ešte z čias, keď robil mechanika v Aeroklube Bratislava - Vajnory. Peter pracuje pre Diamond Aircraft už od roku 1990, čo je presne 27 rokov, doba ktorá svedčí o „japonskej“  vernosti  firme

Vďaka jeho odporúčaniu sa oblúkom vyhýbam Viedni a šiniem si to z Bratislavy autom spolkovou krajinou  Burgenland, priamo smerom na Eisenstadt. Prechádzam vinohradníckym krajom, ktorý mi pripomína okolie Modry a Pezinka, len tu nie sú žiadne hory podobné našim Malým Karpatom. Dediny sú akési uhladenejšie, všade vidím malé vinárske podniky. Takto som Rakúsko ešte nikdy nevnímal

Teším sa na prehliadku firmy a nové typy aeroplánov : päťmiestny DA50-V, a sedemmiestny DA62, ktoré som zatiaľ videl len fotografiách, no a dúfam, že uvidím naživo aj DART-450 kompozitový výcvikový tandem poháňaný turbopropom. Ráno o 9 tej stojím vo Wiener Neustadte v Katana Kafe a obzerám si Twin Star DA42 v dosť nezvyčajnej farbe, kompozit je pokrytý náterom zlatou farbou s tmavšími doplnkami. Okolo aeroplánu chodia ľudia a pripravujú ho na let, niekto si to dnes určite užije, obloha je nebesky modrá a nikde žiadny mráčik

Stretávam sa s p. Anitou Lenstch, a po krátkom zvítaní mi zrovna nedáva vydýchnuť a šikuje ma do objektu firmy a na letištnú plochu, kde bez nejakého prechodu a času na rozmýšlanie sadám do cockpitu toho zlatého Twin Staru vedľa  Mr. DI (FH) Martina Scherera, ktorý v Diamonde zastáva funkciu Head of Flight Operations, Training and Chief Flight Instructor

Vedľa nás sa pripravuje na let sprievodná DA40, za jej kniplom sedí Mr. DI (FH) Mathias HUTTERER - Test Pilot for Special Mission Aircraft a a spolu s ním Markus Tatscher s Nikonom v ruke, a ako sa v rýchlosti dozvedám, DA42 v ktorej sedím, bude objektom fotografovania pre firemné účely. Zrejme chcú využiť jedno z posledných krásnych počasí, s tutovou dohľadnosťou snáď 60 km a viac

Zatvárame kabínu a dochádza mi, že Martin očakáva odo mňa niečo ako povinné úkony, naštartovať motory a rolovanie na vyčkávaciu čiaru. „Počul som, že si lietal v Aeroklube“ : som sa od neho dozvedel

Kriste, naposledy som sedel za baranmi v dvojmotorovom aeropláne v Trenčíne s inštruktorom p. Rehákom, aj to v Morave L-200A  a bolo to v roku ... no radšej to nerátam, bolo by to dvojciferné číslo, ale hlavne medzi týmito lietadlami je snáď niekoľkogeneračný posun. Zúfalo pátram pohľadom po prístrojovej doske, aaa tu je Master Switch, miesto ručičkových prístrojov Garmin 1000ka, sakra toto nebude len tak. Tečie zo mňa pot a Martin mi v interkome radí poradie spínačov, nahadzujeme ľavý motor ako prvý, potom pravý, hovorí niečo do rádia a už rolujeme na vyčkávaciu čiaru

Ešteže má ten aeroplán FADEC, vďaka nemu je motorovka nesmierne zjednodušená, po zahriatí motorov na požadované teploty a dosiahnutí tlakov oleja stačí stlačiť tlačítko a počítač vykoná kompletnú motorovku, kontrola max. otáčok, zarevanie vrtule, pokles otáčok. Všetko je ALL RIGHT

Motorovka je za nami, krátka rádiokomunikácia, povolenie na dráhu a stojíme pripravený na vzlet, ešte som stihol šipnúť, že naposledy som, teda s tou Moravou ... ale to sa už mašina rozbieha po dráhe, pozerám rýchlosti, zazneje ROTATE a mašina si to páli do nebies

Uff, a to sme sa ešte museli sfázovať s DA40, ktorá štartovala pred nami a v momente ako sme to odpichli na dráhe, tak sme už boli v hladáčiku Markusovho Nikonu

Čaká nás 60 minútový fotolet ponad zvlnenou krajinou, kde začína predhorie Álp, ktorých sa neviem nasýtiť.  60 minút jazdy v hlbokom modrom nebi, počas ktorých nás obletuje DA40 snáď zo všetkých uhlov, v tesnej formácii a ja len vidím Markusov objektív ako sa občas zaleskne zo sprievodného aeroplánu

USMIEVAJ SA !

Obligátny palec hore !

A je po hodinovom fotolete, ktorý sme skončili zatáčkou smerom k Alpám, snáď najkrajšie bolo preraďovanie sa v skupine, kedy DA40 zmizla niekde pod nami v hĺbke a plynule sme sa dorazilii na jej úroveň z druhej strany

Nasledovalo 20 minút „lietania pre radosť„, lenže to sa deje až vtedy, keď ste v danom aeropláne vysedený a vylietaný, čo môj prípad rozhodne nebol.  Garmin 1000 chrlí viac informácii, ako dokážem spracovať v danej chvíli a Martin mi okrem iného ukazuje ešte výstupy z počasového radaru Garmin WX70

Klesáme na pristátie, majú tu veľmi úzky okruh, nakoľko severne od cesty  je vojenské vrtuľníkové letisko a my nesmieme preletieť poza jeho hranu. Protestujem, že na toto už nemám, ešte keby to bolo tak dlhé a ploché priblíženie, ale takto zrýchlene ? Martin preberá riadenie a za chvíľu pristávame na dráhe

Ako to nejak zhrnúť  ? Twin Star je komfortné lietadlo pre posádku plus rodinných príslušníkov, ktoré sa príjemne riadi a lieta, atypicky nemá barany, ale knipel (snáď trochu tuhší na krídielká), ale najväčšia výzva (pre mňa osobne) nie je pilotážna, ale leží vo zvládnutí modernej palubnej elektroniky a množstva informácii, ktoré ponúka GARMIN 1000

Za príležitosť polietať na parádnom aeropláne chcem týmto poďakovať p. Anite Lentsch, Martinovi Schererovi, Markusovi Tatscherovi, Škablákovi  ..., a celému teamu ľudí, vďaka ktorému vznikli tieto krásne letové fotografie

Ivan

Today is a last day of August and I am looking forward to travel to Wiener Neustadt, headquarter of Diamond Aircraft Industries GmbH, thanks to an invitation from Mrs. Anita Lentsch - Director Marketing and Communications.

I have been waiting for this particular day for almost three months, since we started talking about my visit with Peter Skabla, an old friend from times of Airclub Bratislava – Vajnory. Peter was our club aircraft mechanic.

Peter works for Diamond from early days of 1990, exactly 27 years, a long period typical more for japanese culture than european

Thanks to Peters advice I drove through a countryside called Burgenland, out of busy Vienna capital city, directly to Eisenstadt. Burgenland is full of vineyards, very similar to Modra and Pezinok small cities in Slovakia, but I miss mountains alike Small Carpaths, where vine grapes get the sugar from sun. Only villages are having older, original countryside architecture not damaged by communist experiments.

Wiener Neustadt airport

I can‘t wait to go and visit the production company, new types of airplanes, like a five seater DA50-V, seven seater DA62, I know more or less from photos, and hopefully will see the DART-450 live- a composite training tandem seater aircraft powered by turboprop.

It is 9 am and there is a brand new DA42 Twin Stars over the fence from Katana Kafe, in unusual golden scheme, it is all covered with gold colour with darker stripes on fuselage and wings. Mechanics are preparing aircraft for the first flight of this day, someone is going to enjoy it, sky is deep blue today, with no clouds, and visibility is around 60 km, or even more

It is a great pleasure to meet Ms. Anita Lentsch personally and after a very short time, she is leading the way through the company premises. Finally I found myself in a cockpit of golden Twin Star beside Mr. DI (FH) Martin Scherrer, Head of Flight Operations, Training and Chief Flight Instructor

There is another DA40 on the apron ready for a flight with Mr. DI (FH) Mathias HUTTERER - Test Pilot for Special Mission Aircraft at the controls and Mr. Markus Tatscher, with his Nikon camera. Only a few words and I realized that Golden Twinstar will become a subject for a company aerial photoshooting. I guess they want to make a photoshooting today, because it  might be one of the last suitable days, in terms of sunlight etc.

We are closing the canopy and there is a sudden understanding, that Martin expects me to start a cockpit drill - start engines and taxi to a holding point. He said : „ I know that you were flying in Bratislava Aeroclub „

Jesus, last time I have been behind control of a multiengine aircraft with flight instructor Mr. Rehák in Trenčín, that was during the communist era with a L-200A Morava, and that was in ... I would rather stop thinking about exact year way back, it would be double digit number, but what I would like point out that there is a huge, probably multigeneration leap from Morava to Twin Star. Instead of analogue gauges, I am desperately seeking for, there is Garmin 1000, damn that would be a hard transition. I sweat, Martin advice me switching particular systems left engine is on and running, right one follows, he talks on radio to controll tower and we taxi to runway holding point 

laminating machine XLM 6.2

Thanks god, this aircraft has FADEC, thanks it computer management system engine check is extremely simplyfied, we have to wait for a right temperatures, and oil pressure, than press a button, computer runs up and down engine form idle to maximum power, and back. It´s ALL RIGHT, READY FOR TAKE-OFF.

We have done an engine power check, short radiocommunication, and we are ready for take off, I manage to start whispering, that last time I took off with Morava was in ... but Diamond starts rooling on the runway, check airspeed, I heard ROTATE, and we are climbing to the sky

Uff, more of that, we have to  phase with DA40 flying along runway, so since the first moment we took off to the sky Markus managed to point his Nikon camera at our airplane

We will be subject of photoshooting for as long as 60 minutes flying over the countryside, where the mighty austrian Alps starts. 60 minutes of a ride in a deep blue sky, frorm time to time I manage to see a reflection of Markus lens from the DA40 photoship.

Keep smiling !

Thumb up !

It is over, we made a steep turn direction to Alps, I guess the best moment I enjoyed,  while changing our position seeing DA40 disappear downthere, and joing wing to wing after some time 

20 minute of joy ride is about to follow, but I can call it a joy ride only when flying given airplane dozens of flight hours, which is definitely not my case. Garmin 1000 provides more information I am capable to consume and Martin show me a weather radar Garmin WX70 data above all.

Garmin Weather Radar WX70

We descent on a final approach, local flight pattern is very tight, north from the civil airport there is another military airfield and therefore we can not cross the road.  I start to protest, it is this getting simply too fast, I dream if there was a long smooth aproach, but this way ? Martin takes controll, and we land smoothly on runway

How to desrcibe this flight ? The Twin Star is a comfortable airplane for crew plus family members, easy to fly and controll, it has controll stick not a wheel (control is little bit more tight on ailerons), biggest challenge for myself wasn’t not about flying, but about EFIS and volume of flight information to process

2018 Diamond Aircraft corporate calendar 

Many thanks for opportunity to fly this great airplane goes to Ms. Anita Lentsch, Martin Scherrer, Markus Tatscher, Skablacoff, and the whole team, that help make this amazing airborne photos 

Ivan

photos - Markus Tatscher
photos - Markus Tatscher
DA42 / OE-FVI DA42 / OE-FVI DA42 / OE-FVI DA42 / OE-FVI
DA42 / OE-FVI DA42 / OE-FVI laminovací stroj XLM 6.2 výroba DA62
Garmin Weather Radar WX70 kompletizácia DA42 final assembly DA42 / OE-FVI
DA42 / OE-FVI DA42 / OE-FVI DA42 / OE-FVI sprievodná DA40
letisko Wiener Neustadt Mr. DI (FH) Mathias HUTTERER approach Wiener Neustadt fotografia vo firemnom kalendári pre rok 2018


comments powered by Disqus