Návrh správy o bezpečnom používaní dronov

Gonzo - 10.9.2015
 

Výbor pre dopravu a cestovný ruch Európskeho parlamentu / 19.6.2015

správa Výboru má formu rámcového a proklamatívneho a charakteru : 

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU o bezpečnom používaní diaľkovo riadených leteckých systémov (RPAS), všeobecne známych ako bezpilotné lietadlá (dróny), v oblasti civilného letectva (2014/2243(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. apríla 2014 s názvom Nová éra letectva – Otvorenie trhu leteckej dopravy pre bezpečné a udržateľné používanie systémov diaľkovo pilotovaných lietadiel na civilné účely (COM(2014)0207) 

– so zreteľom na záverečnú správu európskej riadiacej skupiny pre diaľkovo riadené letecké systémy s názvom Plán integrácie civilných diaľkovo riadených leteckých systémov do európskeho systému leteckej dopravy,

– so zreteľom na vyhlásenie z Rigy o diaľkovo riadených lietadlách (drónoch) – formovanie budúcnosti letectva,

– so zreteľom na správu Snemovne lordov s názvom Civilné používanie bezpilotných lietadiel (drónov) v EÚ,

– so zreteľom na Chicagský dohovor zo 7. decembra 1944, – so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0000/2015)

súvisiace články :

EASA návrh jednotných pravidiel pre prevádzku dronov v Európe

Rozhodnutie Dopravného úradu SR č. 1 / 2015

Vyjadrenie UAVAS k novému rozhodnutiu Dopravného úradu SR k regulácii UAV

 comments powered by Disqus