Náraz MiGu-21PF 8. slp do zeme Bytča / 1965

Gonzo - 1.7.2017
 

V prílohe vám posielam uzavrený " Zápis o vyšetrovaní  " havárie lietadla MiG-21PF, ku ktorej došlo 4.12.1965 u 8. slp v priestore obce Bytča

Zástupca náčelníka PVOS a letectva

v zastúpení :  plukovník Soběslav Bílek

so súhlasom p. Pavla Krejčí prebrané z webu  -  leteckabadatelna.cz 

photo - VUA Praha
photo - VUA Praha
MiG-21PF Bytča / 1965 MiG-21PF Bytča / 1965 MiG-21PF Bytča / 1965 MiG-21PF Bytča / 1965


comments powered by Disqus