Motorové športové lietanie v Nitre I.

Gonzo - 7.5.2013
 

                      Zlín Z-XII staré letisko v Nitre

spísal Imrich Hlaváč v roku 1981

Prvý motorový letecký výcvik pre športové lietanie v Nitre započal v roku 1942, pod názvom Slovenský letecký sbor (SleS) (lepšie povedané pod jeho hlavičkou - pozn. Gonzo). Tento však bol organizovaný podľa vzoru ...... nemeckej NSFK

Beneš Mráz Be-60 Bestiola / OK-PIA 

Tohoto výcviku sa zúčastňovalo asi 12 osôb, ako Š. Blaškovič, Kríž, Štefeček, Vavrovičová atď. Inštruktormi tohoto výcviku boli dnes už zosnulí rtm. Karol Kristína a rtm. Ján Kelo, ktorý tragicky zahynul pri výkone leteckej služby v roku 1943 (vo Výčapoch-Opatovciach).  Výcvik sa prevádzal na lietadlách Zlín Z-XII a Be-50 Bestiola. Tento výcvik si záujemci hradili sami

Beneš Mráz Be-50 Beta Minor / OK-EFH, nebo Be-51B Beta Minor / OK-EMB - pozn. Čeněk Urbanec

V roku 1942 vyrobila firma Mráz, továreň na lietadlá, prvý typ slovenského športového lietadla Zobor-1, podľa návrhu Zdeňka Rubliča. V roku 1943 bola vyrobená 10 ks séria týchto lietadiel. V roku 1941 - 42 boli motoroví športoví letci, ktorí vlastnili letecké preukazy Július Netsch a Miloš Mičík. Tento bol aj konštruktérom motorového jednosedadlového lietadla s názvom Mimi -2SŠ, stavaného na max. rýchlosť 257 km / hod.

zľava nitrianski inštruktori Ladislav Bartosiewicz, Michal Varečka a Karol Mikulec

Neskorší športový motorový výcvik sa konal až po oslobodení a to v roku 1946 - 47 a to v organizácii Slovenský národný aeroklub (SNA), ktorého odbočka bola založená v Nitre v roku 1945. Prvým jej predsedom bol mjr. Daniel Kunic

Tohoto výcviku sa zúčastňovalo 6 záujemcov a to : Ľudovít Nitriansky, Ladislav Bartosiewicz, Alexander Meszároš, Štefan Sýkora, Ján Paliatka a Pavel Krajčovič, ktorý tragicky zahynul pri výkone leteckej služby v Partizánskom v roku 1953

Inštruktormi tohoto výcviku boli kpt. Vojtech Blaško a rtm. Karol Kristina. Výcvik sa prevádzal na lietadlách K-68 Piper Cub imatrikulačných značiek OK-ZNJ a OK- OK-ZJP

Slovenský národný aeroklub usporiadal 14. júna 1946 na nitrianskom letisku prvý propagačný letecký deň. Otto Veselý predvádzal lietanie modelov bezmotorových ako aj motorových, pričom predviedol aj štart na klzáku SG-38 "Gleiter" za gumeným lanom. Ďalší štart za gumeným lanom predviedol dnes už nežijúci Karol Mikulec na Grunau Baby. Ukážky leteckej akrobacie predvideli p. šéfpilot Šváb, Boška Krajčová z ČNA Zlín a podobne Pleško z Bratislavy na vetroni GB II. Veľkú pozornosť a obdiv na tomto leteckom dni vzbudila trojčlenná skupina vojenských parašutistov, ktorí zdarilo predviedli ....

nitriansky Piper Cub / OK-ZJP, photo z archívu Ďura Chybu

Storch / OK-DMN  na starom letisku v Nitre

V tom čase Aeroklub Nitra vlastnil tieto lietadlá : 2 x Piper Cub, 1 x Zlín 381, 1 x Zlín XII, 1 x Praga E-114 Baby, 1 x Po-2 Kukuruznik. Druhý motorový výcvik sa konal o rok neskôr, 1947-48, ktorého sa zúčastnilo tiež 7 záujemcov a to : Juraj Chyba, Ján Smatana, Bruno Bezák, František Jereš, Jozef Moravčík, Jozef Krajčík a Jozef Kalina

Inštruktormi boli ako u predošlého kurzu kpt. Blaško a rtm. Kristina. Lietadlá boli tie isté, ako v predošlom turnuse. Prvý a druhý výcvik si záujemcovia hradili čiastočne sami

V roku 1952 sa opäť konal motorový športový výcvik. Zúčastnili sa ho : Vojtech Fulop, Otto Dolejš a dnes už nežijúci Rudolf Hlaváč. Inštruktormi tohto výcviku boli Karol Kristína a Karol Mikulec. Výcvik sa prevádzal na lietadlách Zlín Z-381 / C-106. Tento výcvik sa započal už v organizácii Dobrovoľný zväz ľudového letectva "Doslet". Prvým jeho náčelníkom bol s. Bubeník a druhý bol npor. Arnošt Kodíček. Pretože v novembri 1952 bol v Nitre založený " Zväz pre spoluprácu s armádou ", bol týmto založený Aeroklub Zväzarmu v Nitre a pod touto organizáciou bol výcvik ukončený. Do Aeroklubu sa dostala nová technika, motorové školné a výkonné lietadlá ako : Z-26, Z-126, Z-226, Ae-45, L-40, C-11 pre základný a pokračovací výcvik. Začal sa systematický výcvik dobrej kvality a úrovne

mechanik p. Struhár, vpravo Jarmila Vesperínová

Vzhľadom na to, že mesto Nitra bolo krajským mestom, bol vytvorený Krajský Aeroklub Zväzarmu, letisko Nitra. Prvým náčelníkom Krajského Aeroklubu bol dnes už nežijúci plk. Róbert Vesperín. Jeho zástupcom pre motorové lietanie sa stal Ladislav Bartosiewicz. Krajským technikom Aeroklubu bol dnes už nežijúci kpt. Vojtech Šebian, ktorý tragicky zahynul v roku 1962 v Trenčíne pri výkone leteckej služby. V roku 1953 boli platení inštruktori motorového lietania Karol Kristina, Ladislav Bartosiewicz, Karol Mikulec, neskôr Ján Smatana. Michal Varečka a aktivista inštruktor Ján Struhár

krajský náčelník pplk. Róbert Vesperín

Leteckí mechanici v tom čase boli : František Németh, Anton Zmeták, neskôr Ján Struhár, Vlado Halmeš, Ľudovít Martonka a Jozef Ott. Letecký motorový park v roku 1953 bol : 4 x Zlín Z-381, 3 x K-68 a K-168 (Piper Cub). V tom čase sa začal prísun školných a iných motorových lietadiel ako C-5, C-105, C-205, C-104, K-63 (Sokol), K-65 (Storch), Ae-45 a ďalšia technika. Zakladajúca schôdza Krajského Aeroklubu sa konala v Partizánskom v roku 1953. Na tejto schôdzi bola zvolená Rada krajského aeroklubu a jej prvým predsedom sa stal p. Krošlák. Pod Krajský aeroklub Nitra patrili letiská Partizánske, Prievidza a Nové Zámky, z ktorých každý Aeroklub mal plateného náčelníka

v prednom cockpite C-104 sedí Cyril Ivan 

V tom čase bol náčelníkom v Partizánskom Rafael Černý, v Prievidzi a Nových Zámkoch Pavel Krajčovič do konca svojho života. Jeho nástupcom sa stal Ľudovít Berič. Prvý motorový výcvik brancov sa konal v roku 1953-54. Zúčastnili sa ho Cyril Ivan, Kolenič, Rehuš a František Šodel, ktorý tragicky zahynul pri výkone leteckej služby v roku 1955 v Nových Zámkoch a Eduard Loebb. Inštruktormi tohoto výcviku boli : Karol Mikulec, Karol Kristina a Ladislav Bartosiewicz. Výcvik lietali na aeroplánoch C-5, C-105 a C-106 

 

Karol Mikulec v kokpite C-104 / OK-BFO

  

 

Storch / OK-DMN na letisku Nitra / fotografia  z albumu Bohuša Meszároša

súvisiace články : 

Motorové športové lietanie v Nitre II.

krajský náčelník pplk. Vesperín v prednom cockpite C-104 sedí Cyril Ivan zľava nitrianski inštruktori Ladislav Bartosiewicz, Michal Varečka a Karol Mikulec mechanik p. Struhár, vpravo Jarmila Vesperínová
nitriansky Piper Cub / OK-ZJP Beneš Mráz Be-50 Beta Minor / OK-EFH, alebo Be-51B Beta Minor / OK-EMB Beneš Mráz Be-60 Bestiola / OK-PIA Karol Mikulec v C-104 / OK-BFO


comments powered by Disqus