L-200D / OK-RMA pretrhla vodiče vedenia 22 kV

Gonzo - 21.7.2016
 

photo - wikimedia.org

Dne 20. 4. 2016 přijal ÚZPLN oznámení Policie ČR, že blíže nezjištěným letadlem došlo k přetržení vodičů vedení 22 kV, jejichž konce spadly do toku řeky Labe v katastru obce Křešice.

Způsobilo to aktivaci fázových ochran v rozvodně el. energie a odstavení rozvodné soustavy. V průběhu zjišťování informací o letovém provozu v dotčené lokalitě oznámil pilot letounu L 200D, že po přistání na LKPC zjistil poškození na pravé straně letounu, a to konkrétně pravé vrtule a přední pravé části trupu.

Pilot prováděl let VFR z LKPC. Po vzletu pokračoval směrem na Litoměřice, kde několikrát provedl zatáčku o 360° nad okraji města ve výšce přibližně 2000 ft AMSL. Potom se rozhodl provést nácvik přiblížení na plochu SLZ Litoměřice. Po provedení průletu podél dráhy letěl nad tokem řeky Labe a narazil do horních vodičů vedení 22 kV.

Po nárazu zahájil stoupavou zatáčku doprava a pokračoval v letu na LKPC, kde přistál. Po vystoupení z letounu si všiml poškození.

Příčinou bylo sklesání pod minimální povolenou výšku letudo takové výšky nad zemí a vodní hladinou, která byla kolizní s překážkou - elektrickým nadzemním vedením a které se pilot nevyhnul.

zdroj - uzpln.cz / publikované 21.7.2016

photo - wikimedia.com
photo - wikimedia.com
L-200D Morava / OK-RMA


comments powered by Disqus