MiniHangár lietadiel typu L-200 Morava pre program MS / FSX - časť I.

Gonzo - 13.1.2013
 

Projekt pripravil: Pavel Krnáč, ktorý je známy na fóre FlightSim-u ako Instructor
 
Začíname
 
1.1             Úvod
1.1.1          Lietadlo typu L-200/Morava  ®  Úvod do problematiky

Download :  link zmazaný 


 
Poznámka:  Aby ste sa vyhli prípadným problémom pri inštalácii, dovolil som si pre istotu uviesť stručné pokyny pre Download

Pri súčasnej konfigurácii Google Drive  je download bezproblémový pre majiteľov Gmail účtu (pracujem na tom, aby bol download dostupný cez Google Drive bez registrácie aj pre tých, ktorí nemajú Gmail účet - pozn. Gonzo)

Na zdielanie a prístup k virtuálnemu lietadlu L-200 Morava je použitá technológia Google Drive
 
po kliknutí na link sa otvorí na obrazovke zložka docs.google.com / folder, kliknite vo vľavom hornom rohu na "Open in Drive / Otvor v knižnici", zakliknite "My Drive", zakliknite box pred foldrom L-200 Morava_MiniHANGAR_FXS.  Následne sa zjaví nad tým hore menu, zvoľte "More / Viac" a potom "Download / Stiahnuť ". Celá zložka je pripravená na stiahnutie, po otvorení   okna " Convert and Download / Konvertuj a Stiahni " stlačte tlačítko "Download / Stiahnuť ". Celá zložka sa Vám stiahne vo forme zazipovaného súboru s názvom L-200 Morava_MiniHANGAR_FXS
  
Predkladám ctenej leteckej verejnosti upravený archív virtuálneho lietadla L-200D Morava

Archív má názov MiniHANGÁR Moráv pre FSX. Obsahuje 3 funkčné virtuálne Moravy.Lietadlá sú osadené vo vlastnom fotorealistickom zobrazení. Sú to tieto Moravy: 
 
  • OM-OFS
  • OM-PLM
  • HA-LDC

Tento archív vznikol redukciou archívu MegaHANGÁR Moráv - FS2004. Aj napriek tomu je zložka, v ktorej je tento archív umiestnený, pomerne rozsiahla. Primerane výkonný počítač, vrátane výkonnej grafickej karty – by si mal hravo poradiť aj s takto rozsiahlym archívom

virtuálna L-200 Morava / OM-OFS na letisku Bratislava - Ivánka
 
Pre dokonalé vychutnanie všetkých nuansí “prístrojového lietania“ - odporúčam používať kvalitný 30´´ monitor, so základným rozlíšením 2560 x 1600
 
Virtuálne lietadlo L-200 Morava bolo navrhnuté pre program MS/FS2004, ale po drobných zásahoch do prístrojového vybavenia lietadla, ktoré spočíva vo výmene niektorých prístrojov – pracuje s určitými obmedzeniami aj v programeMS/FSX. Pôvodný archív bol osadený do lietadla typu L-200A, poznávacej značky OK-PRO. Toto lietadlo je veľmi fotogenetické a má dobre vyladené letové vlastnosti. Archív bol vybavený iba virtuálnym cockpitom. Pre verejnosť bol publikovaný a stále je k dispozícii na adrese  www.flightsim.cz

O obľúbenosti tohto typu lietadla svedčí aj rekordný počet stiahnutí. Doteraz bolo vykonaných viac ako 11 655stiahnutí. Počitadlo však stále zaznamenáva ďalšie prírastky. Úspešný model lietadla Mika Jazza, v úprave pánovLouman, Masník, Korejs - veľmi dobre simuluje dobré letové vlastnosti skutočného lietadla, vrátane vzletu a pristátia. Model tohoto lietadla má stále dostatočné rezervy a umožňuje ďalšie zmysluplné experimentovanie. Virtuálny cockpittohoto lietadla som najprv doplnil o potrebné prístroje pre možnosť “prístrojového lietania“. Vychádzal som z osvedčenej koncepcie “T-rozmiestnenia“ - hlavných letových prístrojov. Grafická kvalita zobrazenia virtuálneho cockpit-u nedosahovala požadovanú ostrosť a brilantnosť zobrazenia. Preto som pokračoval v experimentovaní a lietadlo som postupne doplnil o funkčný 2D-panel. Kvalita zobrazenia prístrojov sa síce výrazne zlepšila, ale tvar umele vytvoreného, syntetického 2D-panelu, negatívne evokoval užívateľa a nepomáhal mu vytvárať dojem, že “letí v skutočnom lietadle“ typu L-200 Morava. V závere experimentovania sa mi podarilo vytvoriť 2D-panel, ktorý je vložený do fotorealistického prostredia reálneho lietadla typu L-200 Morava
 
Takto sa získala celková vierohodnosť simulácie letového zobrazenia, vrátane patiny a historických nánosov úprav interiérov tohto lietadla. Pre zvýšenie konformnosti simulovaného letu, lietadlo som doplnil o zástavbu autopilota a aj o zástavbu rádiovýškomera. Zástavbou rádiovýškomera, lietadlo získalo základnú formu “varovania na blízkosť zeme“ a zvýšila sa celková hodnovernosť simulácie letu. Presnosť simulovania letu zostala bezozmeny a je veľmi dobrá
 
Hlavným cieľom vytvorenia tohoto archívu bola snaha autora – aby užívateľ programov FS2004 alebo FSX mal možnosť pochopiť krásu a tajomstvá “prístrojového lietania“ – v bezpečnom prostredí svojho vlastného domova

Poznámka: ako autor tohoto projektu sa ospravedlňujem užívateľom operačného systému Win7,  že sa im pravdepodobne nezobrazí vonkajší náter lietadla. V prípade, že by mi s tým niekto vedel poradiť, budem mu povďačný
 
pristávame na letisku Bratislava - Ivánka

 

Lietadlo typu L-200 Morava, v čase svojho vzniku, bolo navrhnuté ako malé dopravné lietadlo pre vykonávanie aerotaxovej dopravy. Aby lietadlo mohlo bezproblémovo vykonávať takúto činnosť, bolo potrebné už pri návrhu lietadla splniť takú samozrejmú požiadavku, ako je požiadavka na dobrý výhľad pilota - z kabíny svojho lietadla


Pre možnosť splnenia takejto samozrejmej požiadavky, bolo potrebné prispôsobiť celkový návrh konštrukcie lietadla. Konštruktéri použili trojkolesový podvozok, s predným riaditeľným kolesom. Takéto konštrukčné usporiadanie lietadla zabezpečuje pilotovi lietadla celkovo dobrý výhľad na povrch letištných a rolovacích dráh, vrátane ich denného a nočného značenia. Zároveň zabezpečí prirodzené pohodlie pre cestujúcich

 

V súčasnosti takéto konštrukčné usporiadanie lietadla jednoznačne prevláda aj v celom sektore výcvikových, turistických a malých dopravných lietadiel. Ovládanie riadenia predného podvozkového kolesa je spriahnuté s pedálmi riadenia. Pri väčšej výchylke dochádza k odaretovaniu podvozku a s lietadlom možno na letišnej ploche alebo pri hangárovaní pohodlne manipulovať – presne podľa prevádzkovej potreby vlastníka lietadla

 

Ako úplnú samozrejmosť považujem, že pilot v reálnej leteckej prevádzke - využíva asistenčné služby pozemného personálu. Pilot si vyžiada dohodnutými rádiovými alebo vizuálnymi signálmi začatie rolovania. Vozidlo FOLLOW CAR obsluhuje osoba, ktorá dokonale pozná všetky detaily, nuansy a aj nástrahy letištnej plochy a priľahlých parkovísk. Ale, aj keď pilot je pripravený využívať asistenčné služby pozemného personálu, musí mať pripravené mapové podklady letiska, vrátane parkovacích plôch. Ak si zvýrazní rolovacie dráhy, napr. zeleným zvýrazňovačom, nespraví žiadnu chybu

 

Keď sa pozorne pozrieme na úvodný obrázok, vidíme, že prevádzkovateľ letiska zabezpečil značenie parkovacích plôch tak, aby pilot bol sugestívne vedený po vodiacich čiarach. Naše lietadlo je práve teraz na letisku M.R.Štefánika v Bratislave 

 

Pozorným pohľadom na lietadlo vidíme, že lietadlo má zapnuté vonkajšie osvetlenie, vrátane zábleskových majákov. Je to všeobecná výstraha pre všetkých, že lietalo má spustené motory. Prosím čitateľa, aby si všimol aj červenú čiaru, ktorá je všeobecným znamením, že do vyhradeného parkoviska - možno vstúpiť iba so súhlasom oprávnenej osoby

 

V praktickej leteckej činnosti, pilot si na svoj “nákolenník pre IFR lety“ vloží rolovaciu mapku. Pilot ešte predtým, ako začne komunikovať s príslušným pracoviskom služieb riadenia, teda s pracoviskami DELIVERYGROUND alebo TWR, krátkym pohľadom do svojej mapky "si osvieži" celkové znalosti o letisku. Potom nadviaže rádiové spojenie a oznámi svoju polohu, potvrdí prijatie správy ATIS a uvedie dôvod korešpondencie

 

Zloženie správy môže byť napríklad takéto: “... stojisko "1"F/Foxtrot prijal - 1018, spúšťanie pre destináciu TATRY, počiatočná hladina FL090.“ Pilot obdrží od ATC schválenie spúšťania a obdrží aj iné dôležité informácie. Pilot si pokyny zapíše, potvrdí príjem správy a oznámi, že “...sa opäť prihlási na frekvencii - po spustení motorov.“

 

Na tomto mieste je potrebné uviesť aj skutočnosť, že napriek rôznym konštrukčným úpravám, sa konštruktérom lietadla typu L-200 Morava celkom nepodarilo dokonale odfiltrovať palubnú sieť lietadla. Pilot je povinný podľa Letovej príručky, pri spúšťaní motorov - vypnúť rádiostanice a iné citlivé prístroje avioniky, lebo by mohlo dôjsť k poškodeniu avioniky napäťovými špičkami, ktoré vznikajú v elektrických obvodoch lietadla - pri spúšťaní motorov

 

Po spustení motorov, pilot pozapína všetky potrebné spotrebiče avioniky a bez zbytočného zdržiavania obnoví spojenie a pripraví sa na rolovanie. Pilot vo svojej správe oznámi službám riadenia, že “... je po spustení motorov a je pripravený rolovať.“

 

POZNÁMKA: Vývoj elektroniky a najmä súčiastkovej základne postupuje neustále dopredu. Niektoré novšie typy lietadiel majú už zabezpečenú bezpečnú funkciu aspoň jednej rádiostanice aj v priebehu spúšťania motorov. Pilot sa preto riadi postupmi, ktoré sú záväzne uvedené v letovej príručke lietadla. Pri vedení rádiokorešpondencie sa dôsledne riadi predpísanou frazeológiou

 

Nič menej, ale ani zbytočné slová navyše


Žiadne zbytočné slová typu "žiadam". So slovom žiadam/request treba veľmi starostlivo narábať. Snáď iba v prípade, ak by rýchlosť vetra “na dráhe v používaní“ - presahovala limity nášho lietadla. V prípade požadovanej zmeny, pilot vo svojej odpovedi by mal stručne oznámiť aj dôvod/reason svojej žiadosti - pre ktorú žiada prípadnú zmentu. Pilot spravidla obdrží povolenie k rolovaniu. Pilot si presne a doslovne zapíše celý obsah textu povolenia

 

Pilot vo svojej odpovedi presne a “doslovne“ zopakuje pridelené rolovačky. Spravidla obdrží povolenie rolovať až na vyčkávacie miesto/holding point dráhy v používaníKeďže samotné rolovanie na veľkých medzinárodných letiskách je pomerne časovo náročné a takéto rolovanie trvá mnoho minút, treba si uvedomiť, že celková prevádzková situácia sa priebežne mení a môže sa zmeniť aj pre náš let. Pilot preto musí rolovať "... s otvorenými očami a pozorne monitorovať prebiehajúcu rádiokorešpondenciu."

 

V prípade, ak sa približuje k nejakej dráhe, ktorú bude potrebné prekrižovať - odporúčam pilotovi, aby spozornel. Spravidla pilot do svojich sluchátok dostáva od služieb riadenia vopred a priebežne - povolenia prekrižovaniu dráhy. V prípade, ak by pilot nedostal takéto povolenie,  nemôže vstúpiť na dráhu !!!

 

                   ... ale nepredbiehajme sled udalostí ... ! ...

 

1.1.2          Inštalácia lietadla typu L-200 Morava   ®  Všeobecné zásady

Najprv prijmite odo mňa poďakovanie, že ste sa rozhodli pre inštaláciu a používanie práve tohoto typu lietadla. Inštalácia lietadla do Vášho počítača by mala prebehnúť pomerne jednoducho. Predpokladám, že ste pokročilým užívateľom programov FS2004/FSX - preto sa obmedzím iba na najzákladnejšie pokyny alebo údaje

 

Pred inštaláciou tohoto archívu odporúčam odinštalovať všetky doteraz nainštalované Moravy. Pri otváraní novej inštalácie, by mohlo dôjsť k nežiadúcemu ovplyvňovaniu jednotlivých lietadiel. Prípadná archivácia Vašich starších modelov Moravy na nezávislé médium – nemôže nič pokaziť – preto ju odporúčam vykonať

 

Predkladaný archív je doplnený o 2D-panel, ktorý je vložený a zobrazený vo vlastnom  fotorealistickom prostredí. Výrazne sa zlepšila kvalita a ostrosť zobrazenia. Pre prechod medzi jednotlivými typmi zobrazenia - možno použiť klávesu “S“. Pre prechod medzi 2D-zobrazeniami možno použiť klávesu “W“. K tomuto prechodu uvádzam, že sú použité dva typy zobrazenia:

 

1)                REAL-Panel    -    Reálny panel

Pri tvorbe som spravidla mal k dispozícii kvalitné digitálne fotografie z cockpitu reálneho lietadla. Virtuálne lietadlo je osadené do svojho vlastného fotorealistického prostredia. Ako autor som si ponechal právo umeleckej fikcie a niektoré drobné technické detaily sú upravené tak, aby virtuálne lietadlo bolo dobre “lietateľné“ aj v prostredí programu FSX. Doplnil som horný panel elektrických spínačov a doplnil som aj panel o niektoré potrebné ovládače

 

2)                FIKTIV-Panel  -  Univerzálny fiktívny panel / Panel snov

Ako autor úprav som si ponechal právo umeleckej fikcie a všetky lietadlá som doplnil o tzv. fiktívny panel. Ide o zidealizovaný panel s osvedčeným “T“ usporiadaním hlavných letových a navigačných prístrojov. Nadnesene ho možno nazvať aj panel snov/panel snů“

 

Základné konštrukčné usporiadanie reálneho lietadla L-200 Morava je také, že za palubnou doskou sú stiesnené priestory. Je tam je množstvo káblových zväzkov, gumové hadičky Pitot-statickej sústavy, vyúsťuje tam teplovzdušné vykurovanie pre ohrev predných skiel kabíny a sú tam vložené relatívne mohutné ložiská volantov riadenia. Preto takéto zidealizované usporiadanie prístrojov v skutočnom lietadle typu Morava – nie je možné zrealizovať

 

1.1.3          Inštalácia lietadla typu L-200 Morava   ®  Zoznam lietadiel

Pôvodný archív bol vybavený iba zobrazením VC/Virtual cockpit a bol osadený do lietadla L-200A, poznávacej značky OK-PRO. Pre používateľov programu FSX je vyhotovený výrazne zredukovaný “MiniHANGÁR“ v ktorom sú iba 3 lietadlá. Korekrne pracujú iba v 2D-zobrazení. Sú to tieto lietadlá:

 

00   -           OM-OFS        L-200 D 

01   -           OM-PLM       L-200 D             

02   -           HA-LDC        L-200 D 

                  

1.1.4          Uloženie letovej situácie na HDD

Ukladanie sa začína stlačením anglickej klávesy “;“ / slovenskej klávesy “ô“. Autor odporúča používať nasledovný model názvu lietadla: 00_L-200D_OM-OFS_LZIB-31_VZLET

Úvodná číslica vyjadruje poradie lietadla – zo zoznamu publikovaných lietadiel. Ďalej nasleduje typ lietadla a poznávacia značka. Posledná skratka dokumentuje letisko vzletu a použitú VPD pre vzlet, prípadne iné dôležité informácie

 

1.1.5          Inštalácia lietadla typu L-200/Morava   ®  Koncepcia “T“ - zobrazenia

Postupne sa podarilo konštruktérom, výrobcom a metodikom lietania - osvojiť si spoločný názor, ako najvýhodnejšie usporiadať prístroje pre “prístrojové lietanie“. Vzniklo geniálne jednoduché “T“ – usporiadanie šiestich najdôležitejších letových a navigačných prístrojov, takto:

 

Umelý horizont/Attitude indicator je umiestnený v hlavnom zornom poli pilota, nad volantom riadenia. Oči pilota musia byť trvale sústredené práve na tento prístroj. Presne pod ním je umiestnený HSI-ukazovateľ/HSI Indicator

 

Rýchlomer/Airspeed – vľavo hore je vyhradené miesto pre umiestnenie rýchlomera. Pilot tak má možnosť svojim zrakom plynule sledovať povrch letištnej dráhy a zároveň plynule sledovať priebeh rýchlosti na rýchlomeri. Vieme, že dodržanie správnej a dostatočnej rýchlosti letu, je hlavným bezpečnostným atribútom lietania

 

Výškomer/Altimiter – vpravo hore je vyhradené miesto pre výškomer. Zásadne sa používavýškomer, ktorý je cajchovaný vo feetoch. Lietadlá určené pre sektor GA/General aviation, spravidla používajú tzv. kódovací výškomer. Vieme, že presné dodržiavanie letovej hladiny je zárukou, že nedôjde k zrážke lietadiel v preplnenom vzdušnom priestore. V spodnom rade sú umiestnené tieto tri prístroje:

 

Zatáčkomer/Turn coordinator – vľavo dolu je situovaný prístroj, ktorý sleduje priebeh zatáčania sa lietadla. Slúži pre kontrolu a monitoring práce umelého horizontu

 

Variometer/Vertical speed – vpravo dolu, pod výškomerom je vyhradené miesto pre variometer. Okrem absolútnej hodnoty, pilot musí sledovať najmä tendencie na zmenu hodnoty, tak aby mohol včas vykonať správnu korekciu s výškovým kormidlom

 

HSI/Horizontal situation indicator – združený ukazovateľ horizontálnej situácie je umiestnený pod umelým horizontom. Umiestnenie ukazovateľa HSI pod umelým horizontom vytvára trvalý predpoklad, aby pilot mal komplexné informácie “o polohe a o horizontálnej situácii“ svojho lietadla. V prípade, ak je zabezpečená kontrola správnej činnosti umelého horizontu iným vhodným spôsobom, napríklad záložným umelým horizontom, môže byť na ľavom spodnom mieste umiestnené RMI


Takouto malou unifikáciou možno dosiahnúť, že pilot od prvých výcvikových letov si zvykne mať svoju trvalú pozornosť sústredenú najmä na umelý horizont. Pri prechode na iný typ lietadla, nemusí riešiť aj problémy s rozmiestnením prístrojov. Je to významný príspevok metodikov lietania – v snahe o celkové zvýšenie bezpečnosti leteckej prevádzky

 

 
Detailný pohľad na T-zobrazenie. Vidíme, že lietadlo je “usadené na LLZ“ a postupne nalietáva GP/zostupovú rovinu. Pohľad na palubnú GPS, tieto tvrdenia potvrdzuje. Pilot pri svojej činnosti musí komplexne využívať – všetky dostupné informácie

1.1.6          Inštalácia lietadla typu L-200 Morava   ®   Situovanie CDI-ukazovateľov

V prípade, ak sú na palubnej doske umiestnené aj jednoduché CDI-ukazovatele, tak horný ukazovateľ je spravidla zapojený do navigačného systému NAV-1 a spodný ukazovateľ je spravidla zapojený do  navigačného systému NAV-2. Tieto základné navigačné ukazovatele na svojich veľkých, rozvinutých zobrazeniach dávajú pilotovi presnú a jednoznačnú navigačnú informáciu. Pracujú v tzv. povelovom móde

1.1.7          Rolovanie s lietadlom typu L-200 Morava  ®  Predvídavosť a technika rolovania

Brzdový systém tohoto lietadla bol navrhnutý pomerne úsporne a takmer bez akýchkoľvek rezerv. Limitujúcim prvkom brzdového systému je najmä odvádzanie tepla. Preto je potrebné pri praktickej leteckej činnosti s tymito skutočnosťami trvale počítať. Nožné riadenie si vyžaduje použitie pomerne veľkých síl do riadenia. Ako najvhodnejšia kombinácia pre tento typ lietadla je používať diferencované zvyšovanie výkonov motorov a použitie primeranej výchylky nožného riadenia. Vlečený typ predného podvozkového kolesa poslušne reaguje na všetky požiadavky pilota. Pri rolovaní sa treba vyvarovať najmä takej situácii, že by sme sa s jedným zabrzdeným kolesom, snažili sa otočiť lietadlo - takmer na jednom mieste ! Rýchlosť rolovania je potrebné primerane prispôsobiť aj k prevádzke letiska. Široké rolovacie dráhy vytvárajú dojem, akoby rýchlosť rolovania bola malá. Ako úplnú samozrejmosť je potrebné pilotom pripomenúť, že dodržanie primeranej vzdialenosti za lietadlom typu Jet je nevyhnutnosťou. Za lietadlami typu Jet je rozvírená, teplá a mohutná vzduchová hmota, ktorú vytvárajú turbínové motory. Preto určitá opatrnosť, predvídavosť a zachovanie primeraného odstupu - sa vždy vyplatí !

1.1.8          Rolovanie s lietadlom typu L-200 Morava  ®  Vztlakové klapky

Predpokladám, že pilot bude rolovať so zasunutými vztlakovými klapkami. Lietadlo je opatrené veľmi účinnými vztlakovými klapkami typu Fowler. V prípade, ak by sme rolovali s vysunutými vztlakovými klapkami, mohlo by dôjsť k zbytočnému nadľahčovaniu lietadla. Je potrebné upozorniť aj na takú skutočnosť, že široké rolovacie dráhy a najmä široké VPD/RWY vytvárajú subjektívny dojem, že rolojúce lietadlo má veľmi malú rýchlosť. Občasný pohľad na rýchlomer, pilota o tomto klamlivom vneme, môže nepríjemne prekvapiť. Pozorný inštruktor, všetky tieto jemné nuansy rolovania po širokých VPD, vie svojim frekventantom názorne predviesť a aj upozorniť na vznikajúce nebezpečenstvo - v prípade vysokej rýchlosti rolovania

1.1.9          Rolovanie s lietadlom typu L-200 Morava    ®  Zloženie posádky

Pilot je povinný vedieť sa pohybovať aj na veľkých medzinárodných letiskách samostatne. Ale z dikcie tejto požiadavky predpisovej základne nevyplýva aj povinnosť pre pilota - letieť v jednočlennej posádke na veľké medzinárodné letisko. Autor jednoznačne preferuje činnosť na veľkých medzinárodných letiskách v dvojčlennej posádke. Vopred sa čitateľovi ospravedlňujem, že niekedy sa objaví aj "Výchovné slovo autora". Ale zo svojich leteckých skúseností viem, že väčšina LMU vznikla najmä z dôvodov typu HUMAN FAKTOR. V preklade do zrozumiteľnej češtiny alebo slovenčiny - je to "zlyhanie ľudského činiteľa". Predchádzať mu možno iba dobrou a kvalitnou prípravou a zodpovedným prístupom k letu. Preto základné poučenie, znie:

Na každý let sa dôkladne pripravíme !!!

1.1.10        Rolovanie s lietadlom  ®  Mapové podklady & značenie letiska

Vráťme sa na palubu nášho výcvikového lietadla a sledujme prácu posádky. Pilot si na svoj “nákolenník“ umiestni rolovacie mapky na najvyššie miesto. Autorovi sa osvedčilo, pre zvýraznenie rolovacích dráh - používať zelený zvýrazňovač. Pre použitie zeleného zvýrazňovača možno použiť analógiu - so zelenou farbou stredových vodiacich svetiel. Aj keď “pracujeme“ iba vo virtuálnych podmienkách počítačového simulátora, autor odporúča dôsledne pracovať s aktu-alizovanou dokumentáciou fy Jepessen®, včítane zvýraznenia príslušných rolovacích dráh. Dôvod je jednoduchý, nikdy nevieme, kedy sa nám to v živote zíde !

1.1.11        Ukladanie na HDD  ®  Uloženie východzej pozície

1)      Na “na mieste vzletu“ dráhy 27, teda 271°

Najjednoduchší a aj najpoužívanejší spôsob prípravy lietadla k letu. Po vykonaní povinných úkonov, užívateľ programu FSX stlačením anglickej klávesy “;“ - bodkočiarka – uloží východzie nastavenie letovej situácie do svojho počítača. Názov súboru môže byť, napríklad takýto:

L-200_OK-PRO_LZTT-27_VZLET

2)      Na “na vyčkávacom mieste“ príslušnej dráhy:

Virtuálneho pilota čaká krátke a jednoduché narolovanie na “miesto vzletu“. Po vykonaní povinných úkonov, užívateľ programu FSX, prostredníctvom anglickej bodkočiarky “;“ – uloží východzie nastavenie letovej situácie. Názov súboru môže byť, napríklad takýto:

L-200 A_OK-PRO_LZTT-27_Holding point

3)      Na “na parkovisku“ príslušného letiska:

Virtuálneho pilota čaká dlhé, zložité a časovo náročné rolovanie takmer po celej ploche letiska. Po vykonaní povinných úkonov, užívateľ programu FSX, prostredníctvom anglickej bodkočiarky “;“ – uloží východzie nastavenie letovej situácie. Názov súboru môže byť takýto:

L-200 A_OK-PRO_LZTT-27_Stand-1

4)      V priestore letiska, teda: “letová pozícia ...“

L-200 A_OK-PRO_LZTT-27_Letova pozicia

1.1.12        Rolovanie s lietadlom   ®  Mapa rolovacích dráh

Práve v tejto chvíli čaká pilota veľmi náročná časť letovej úlohy – bezpečne premiestniť svoje lietadlo, ktoré sa nachádza na pridelenom a očíslovanom stojisku - na vyčkávacie miesto používanej dráhy. Autor s obľubou používa výraz “dokonalá príprava“. Práve teraz sa táto stará pravda veľmi názorne uplatní

1.1.13         Lietadlo typu L-200 Morava  ®  Príprava na vzlet   ®   Vztlakové klapky

1)      Vztlakové klapky zasunuté:  0°

Ide o málo používaný spôsob prípravy lietadla na vzlet. Tento spôsob vzletu možno použiť iba na dopravných letiskách s dlhými VPD. Argumentom pre použitie tohoto spôsobu vzletu je skutočnosť, že lietadlo rýchlo dosiahne pomerne vysokú rýchlosť letu. Dosiahne hodnotu pre stúpanie: VStúp = 180 až 200 km/hod. V prípade vysadenia jedného motora po vzlete, by pilot mal mať najmenej problémov spojených s udržiavaním rýchlosti letu po vzlete. Argumentom proti použitiu tohoto spôsobu vzletu je skutočnosť, že lietadlo pri pohybe na VPD je pomerne dlhú dobu bez účinkov nadľahčovania. Vztlakové sily na krídle vznikajú až v oblasti vyšších uhlov nábehu. Vzlet je spočiatku vykonávaný s menším gradientom stúpania. Ako bolo už povedané, tento spôsob vzletu je vhodné použiť iba na veľkých dopravných letiskách, ktoré sú vybavené s dlhými dráhami

2)      Vztlakové klapky vysunuté do polohy:  + 15°

Najviac používaný spôsob prípravy lietadla na vzlet. Tento spôsob vzletu umožňuje optimálne využiť gradient stúpania lietadla. Rýchlosť letu - po zasunutí podvozku - upravíme na rýchlosť V = 170 km/h a po zasunutí vztlakových klapiek - na rýchlosť letu V = 180 km/hod. Pri nácviku vzletu je potrebné naučiť pilota vo fáze rozjazdu citlivo odľahčiť prítlak na predné koleso. Následkom toho predné koleso nebráni pohybu lietadla po zemi. Zároveň mierne pozitívne nastavenie krídiel zabezpečí celkové nadľahčovanie lietadla už v prvej fáze rozjazdu. Lietadlo sa plynule zrýchľuje a pri rýchlosti cca 65-75 km/h - dochádza k nadvihnutiu predného kolesa od povrchu letištnej dráhy. Lietadlu nedovolíme výraznejšie zdvihnúť prednú časť, aby nedošlo k výraznejšiemu zvýšeniu uhlu nastavenia lietadla voči horizontálnej roviny - následkom toho by došlo aj k zvýšeniu uhlu nábehu krídla lietadla. Celkovým výsledkom by bolo aerodynamické zbrzďovanie lietadla. V prípade nepriaznivých okolností, by mohlo dôjsť aj k predčasnému nadvih-nutiu lietadla – na malej rýchlosti letu. V prípade enormného natiahnutiu lietadla by mohlo dôjsť až k prípadnému kontaktu chvostových plôch s povrchom VPD. Tieto jemné nuansy bezpečného vzletu pozorný inštruktor frekventantom kurzu prístrojového lietania názorne vysvetlí a niektoré povolené tolerancie aj predvedie. Lietadlo počas rozjazdu má snahu k miernemu stáčaniu sa smerom doprava. Ide o vznik a uplatnenie sa známych fyzikálnych zákonov – ako odozva lietadla na gyroskopické momenty a vplyv stáčania sa prúdu vzduchu za pracujúcimi vrtuľami motorov. Tento jav je predvídateľný a je aj plne zvládnuteľný

c)       Vztlakové klapky vysunuté do polohy:  + 20°

Tento spôsob vzletu je vhodné použiť iba na krátkých trávnatých letiskách. Vzlet s vysunutím vztlakových klapiek do polohy + 20° je vhodné použiť najmä na hrboľatých trávnatých letiskách, prípadne na mäkkých podmočených trávnatých letiskách

Autor publikácie tento pilotážne síce veľmi príjemný, ale pomerne náročný spôsob vzletu pre trávnaté letiská s rovným povrchom, ale najmä pre veľké dopravné letiská neodporúča. Lietadlo sa výrazne odľahčí ihneď po dosiahnutí maximálneho výkonu motorov. Lietadlo sa aj oveľa skôr odpúta od povrchu letiska, ale po odpútaní sa ťažkopádnejšie rozbieha do vyšších rýchlostí. Treba dôrazne upozorniť budúceho frekventanta, že pre lietadlo so vztlakovými klapkami, ktoré sú vysunuté do polohy + 20°  -  platí obmedzenie rýchlosti letu na Vstúp = 160 km/h. Prosím pilotov, aby rešpektovali toto konštrukčné obmedzenie povolených rýchlostí lietadla ! Zasúvanie vztlakových klapiek musí byť vykonané postupne, teda aspoň na 3-etapy, aby nedošlo k možnému presadnutiu lietadla v malej výške. Pre málo skúseného pilota predstavuje práve tento manéver s ovládaním vztlakových klapiek v malej výške - vyššie nároky na techniku pilotáže ! Napriek citovaným nevýhodám, odporúčam, aby sa každý pilot dokonale naučil aj tento spôsob vzletu. Pre dokonalé zvládnutie hovorí aj skutočnosť, že tento spôsob vzletu je osobitne publikovaný aj v letovej príručke

V prípade, že pilot tomuto spôsobu vzletu "porozumie a osvojí si ho" - zistí, že lietadlo veľmi mäkkúčko kopíruje vrcholky terénných nerovností na hrboľatých trávnatých letiskách, ale nemá dosť vztlakových síl na to, aby nekontrolovane odskočilo. Ale ...

... to je vzlet iba pre "... fajnšmekrov lietania s lietadlom typu Morava !!!

POZNÁMKA: Tento málo používaný spôsob vzletu sa vo FS2004/FSX nedá nasimulovať bez zásahu do konfiguračných súborov lietadla !

1.1.14        Rolovanie s lietadlom a vzlet lietadla L-200/Morava  ®  Denné a nočné značenie

Veľké medzinárodné letiská spravidla sú dobre vybavené denným a aj nočným značením. Je to výborná pomôcka pre pilotov. Tvorcovia programov a addonov pre FS2004/FSX, preniesli túto dobrú prácu projektantov, staviteľov a prevádzkovateľov letísk aj do virtuálneho prostredia programov FS2004/FSX

V prípade hlbšieho záujmu o túto problematku, odkazujem užívateľa programového prostredia FS2004/FSX, na obsiahle a podrobné materiály predpisovej základne L-14 Letiská. Tieto moje slová dokumentuje niekoľko ilustračných fotografií, ktoré boli vyhotovené počas prípravy tohto dokumentu, na medzinárodnom letisku M.R.Štefánika v BRATISLAVE

Pilot rolojúceho lietadla musí presne sledovať žlté vodiace čiary a nesmie bezdôvodne zastať na rolovacej dráhe, lebo tým by narušil plynulý tok leteckej prevádzky. Systém denného značenia, modré bočné svetlá a zelené stredové svetlá – veľmi presne vedú pilota po letisku ...

Ako drobnú poznámku uvádzam, že práve teraz má pilot možnosť si overiť správnu činnosť indikácie magnetického kompasu.  QFU/Magnetický kurz dráhy “04“ je 041°. Odbočka je kolmá na smer dráhy “04“ a má QFU = 131°. Pohľad na magnetický kompas pilota uistí, že kompas indikuje správne kurzy

Pohľad na otočné ružice ukazovateľov HSI, tieto tvrdenia potvrdzujú. Pilot má možnosť  “preveriť si“ aj správnu indikáciu ukazovateľa HSI. Hlavná delená šípka je otočená v smere vzletu, teda  RWY bude “04“. Vzlet bude vykonaný “oproti ILS-u – indikácia HSI bude teda:  “polohová“

Pohľad na CDI-ukazovatele tieto tvrdenia potvrdzujú. Po dotočení celého lietadla do smeru “oproti ILS-u – bude indikácia CDI  - “polohová“

L-200 D_OM-PLM_Test (1) L-200_Stand-1 1-08_L-200_FIKTIV-Panel_DA-Pristávame! 1-05_L-200_REAL-Panel_Usadený na LLZ


comments powered by Disqus