MiG-15bis odhod bômb v stúpavom lete Malacky

Gonzo - 2.7.2017
 

Zápis o vyšetrovaní havárie MiGu-15bis na strelnici v Malackách z 13.7.1963

Pilot V.M. vykonával cvičenie 209. Po nalietnutí bojového kurzu prevádzal v stanovenom priestore manéver k odhodeniu bômb v stúpavom lete pod uhlom 45 stupňov

Po odhodení bômb však nepokračoval v prekrute, ale kolmo stúpal. V ďalšej fáze padlo neriadené lietadlo bez rýchlosti do lesa. Môžeme predpokladať, že lietadlo nebolo riadené od okamžiku tesne po odhodení bômb a pokračovalo v stúpaní až do straty rýchlosti

profil letu MiGu-15

 

situačný náčrt miesta dopadu MiGu-15 na strelnicu v Malackách

K realizácii Vašich návrhov uvedených v " Zápise o vyšetrovaní " katastrofy kpt. V.M. príslušníka 2. sbolp uložil náčelník PVOS a letectva - MNO hlavnému inžinierovi letectvo V-PVOSL v súčinnosti s technickou správou, VZS-031 a leteckým tylom vykonať opatrenia, v rámci daných možností, pre vybavenie lietadiel určených pre vykonávanie zložitých letových manévrov zariadením na zníženie vplyvu preťaženia a vybavenia pilotov anti-G oblekmi (až v roku 1963 ?!)

Súčasne uložil náčelníkovi ÚLZ preskúmať možnosti pre prevedenie vyšetrenia obehového aparátu v závislosti na pôsobenie preťaženia na pilotov prechádzajúcimi výcvikom  zložitých manévrov v malých výškach

Zástupca náčelníka PVOS a letectva 

plukovník Karol Seneši

za materiál ďakujem p. Pavlovi Krejčí, adminovi webovej stránky

photo - VUA Praha
photo - VUA Praha
profil letu MiGu-15 situačný náčrt miesta dopadu MiGu-15 na strelnicu v Malackách trosky MiGu-15 na strelnici v Malackách trosky MiGu-15 na strelnici v Malackách
zápis o vyšetrovaní havárie MiGu-15 Malacky zápis o vyšetrovaní havárie MiGu-15 Malacky návrh opatrení proti vysokému G u pilotov zápis o vyšetrovaní havárie MiGu-15 Malacky
Zápis o výpovedi plk. Jiřího Kodeta page 1 Zápis o výpovedi plk. Jiřího Kodeta page 2


comments powered by Disqus