MiG-15bis pristátie do hmly - Košice 1958

Gonzo - 3.7.2017
 

Zápis z vyšetrovania

katastrofy lietadla MiG-15bis čísl. 613260. Udalosť sa stala u 3. letky 6. slp, 2. sld, v kurze inštruktorov pre lietanie za zťažených poveternostných podmienok u 2. sld. dňa 21. novembra 1958, o 18:35 hod. na letisku Košice

člen posádky - veliteľ roja kpt. B.V., pilot 3. triedy zahynul 

Popis leteckej udalosti :

Kapitán B.V. štartoval s lietadlom MiG-15bis dňa 21.11.1958 o 18:20 hod. na úlohu č. 89 OBPSL. Let v zóne vo výške 12.000 metrov za NPP v noci. Úloha nebola splnená, pretože riadiaci lietania asi v 18:25 hod. prerušil lietanie z dôvodu postupne sa zhoršujúcej dohľadnosti a lietadlám vo vzduchu nariadil pristáť. Kpt. B.V. sa podľa jeho pokynov zaradil okruku za lietadlá pplk. Geletky a a kpt. Valáška

Medzitým sa v priestore medzi DPRST a BPRST vytvorila hmla do výšky asi 200 metrov, o ktorej Riadiaci lietania ani posádky nevedeli. Pplk. Geletko počas letu na pristátie po štvrtej zatáčke do tejto hmly vletel, neprešiel na pilotáž podľa prístrojov a nepreviedol aeroplán do horizontu, ale klesal pod pod väčším uhlom. Tesne nad zemou zbadal svetlá navádzacej rady v priestore BPRST a opakoval okruh

Pri tom dosadol podvozkom na zem a tento poškodil. Až pri opakovaní okruhu hlásil, že do niečoho narazil vo výške 200 m, hlásenie bolo nepresné a neúplné. Kpt. Valášek išiel na pristátie ako druhý, taktiež vlietol do hmly, prešiel na let podľa prístrojov a v 50 metroch previedol lietadlo do horizontu. Jeho hlásenie bolo tiež nepresné a neúplné, pretože na otázku RL prečo opakuje okruh odpovedal, že žiak (leteli na lietadle MiG-15UTI) sa netrafil na radu. Tak sa stalo, že RL stále nevedel o hmle medzi 4. zatáčkou a BPRST

Tretí išiel na pristátie kpt. B.V., pri vlietnutí do hmly sa nesprávne rozhodol, pri strate svetiel pristávacieho systému sa pravdepodobne domnieval (ako pplk. Geletko) , že ide len o nejaký zdrap nízkej oblačnosti, pokračoval v klesaní pod väčším uhlom a vzhľadom na malé skúsenosti sa dostal do miernej pravej zatáčky vpravo od pristávacej osy, preto nevidel ani svetlá navádzacej rady a v pravom náklone zachytil krídlom o zem, lietadlo sa prevrátilo na chrbát a explodovalo. Pilot zahynul, aeroplán bol úplne zničený 

Celkový záver :

Pilot sa dostal za letu po 4. zatáčke do podmienok, v ktorých nezvládol riadenie lietadla. Nemal dostatok skúseností za ZPP (zťažených poveternostných podmienok) , aby po vlietnutí do hmly sa včas rozhodol prejsť k pilotáži podľa prístrojov a let v bezpečnej výške v horizonte

Riadiaci lietania kpt. Flejšhans po zkreslených a neúplných hláseniach dvoch posádok, ktoré vlietli do hmly pred kpt. B.V. nemal dostatok podkladov pre správne zhodnotenie situácie a rozhodnutie sa. Nebol dostatočne iniciatívny a rozhodný, aby od obidvoch pilotov zistil príčiny nezdarených pristáti a konkrétne u pplk. Geletku prečo a do čoho vrazil vo vzduchu

Vinou na katastrofe sa podieľa :

  • veliteľ kurzu pplk. Luska, že v danom prípade nevenoval dostatočnú pozornosť hodnoteniu poveternostnej situácie
  • RL a dôstojník poveternostnej služby, že nezistili včas a za využitia všetkých prostriedkov a možností vytvorenie hmly v najbližšom okolí letiska
  • RL, že nestačil zhodnoť v kritickej dobe po nezdarenom pristátí pplk. Geletka a kpt. Valáška správne situáciu a nezískal od pilotov vyčerpávajúcu informáciu
  • pplk. Geletko a kpt. Valášek, ktorí nehlásili, že prelietavali na pristátie hmlou   

Opatrenia :

Zvláštnosť a nebezpečnosť tohoto prípadu nie je riešená základným predpisom pre lietanie a preto bude doplnený v zmysle týchto opatrení :

  • v prípade, že sa pilot dostane pri lietaní za normálnych poveternostných podmienok počas letu na pristátie do mraku, hmly, alebo priestoru so zníženou viditeľnosťou je povinný : V žiadnom prípade neklesať, prejsť na let podľa prístrojov, vystúpať do bezpečnej výšky, hlásiť RL a postupovať podľa jeho pokynov
  • predĺžiť navádzaciu svetelnú radu až ku vzdialenej prívodnej rádiostanici

za materiál ďakujem p. Pavlovi Krejčí, adminovi webovej stránky 

photo - VUA Praha
photo - VUA Praha
MiG-15bis Košice MiG-15bis Košice MiG-15bis Košice MiG-15bis Košice
MiG-15bis Košice MiG-15bis Košice MiG-15bis Košice MiG-15bis Košice


comments powered by Disqus