L-40 / VH-DUX narazil po štarte do stromu - 1974

Gonzo - 8.2.2018
 

Po dni strávenom na letisku Tooradin / štát Victoria sa pilot rozhodol vrátiť do Moorooducu. Taxoval ako jeden z množstva aeroplánov v ten deň na odlete, zastal v požadovanej vzdialenosti od prahu dráhy 06/24 s dĺžkou 2.770 feet (povrch tráva / utlačená zemina). Vykonal povinné úkony, motorovku, zapol kompresor, vysunul klapky do vzletovej polohy

Rádiom dostal povolenie vstupu na dráhu, a pridal plyn. V ten deň nefúkal skoro žiadny vietor. Po ubehnutí 1.400 feet po dráhe sa aeroplán pozdvihol do vzduchu, presadol sa, a opäť sa dostal do vzduchu. Potom, čo si pilot uvedomil, že sa približuje ku koncu dráhy, a motor nemá dostatočný výkon, nasilu odtrhol aeroplán, aby preskočil močiar (porast mangrovníkov a tečúci potok) za dráhou. Po preletení približne 150 metrov Meta Sokol zasiahol pravým krídlom strom, zosunul sa na zem a nakoniec sa prevrátil do polohy skoro dolu hlavou. Posádka (pilot + 3 cestujúci) opustila aeroplán dierou v prekryte kabíny, ktorú vyrazil pilot

Následné vyšetrovanie odhalilo, že vrtulové listy po dopade zostali v polohe približne v strede medzi uhlom nastavenia pre max. výkon / štart a nastavením pre horizontálny let. Pri opätovnej motorovej skúške bežal motor normálne, zistili sa ale problémy s prestavovaním listov vrtule 

Pravdepodobnou príčinou nehody Meta Sokola pri pokuse o štart bolo, že uhol nastavenia vrtuľových listov nebol pre štart / maximálny výkon, čo bolo spôsobené vadnou funkčnosťou mechanizmu. K havárii prispela aj skutočnosť, že pilot mal nízky nálet na type

Šetrením sa zistilo, že v elektrickom okruhu mechanizmu prestavenia uhlu vrtuľových listov bola nájdená korózia na kontaktoch, čo spôsobovalo, že sa listy občas neprestavili do medznej polohy (pre štart)

Meta Sokol bol po havárii na odpis / cestujúci mali len menšie poranenia

aviation -safety.net

súvisiace články :   Núdzové pristátie L-40 / VH-DUT Pallamana

photo - Wal Nelovkin / jetphotos.net
photo - Wal Nelovkin / jetphotos.net
L-40 Meta Sokol / VH-DUX


comments powered by Disqus