Marta Pavlíková - motorová pilotka SleSu / 1942

Gonzo - 15.8.2016
 

Marta Pavlíková spolu s Vilmou Schvachovou (sekretárkou Šaňa Macha) na štarte vo Vajnoroch

Vďaka pomoci Ďura Jurovica a pochopeniu rodiny p. Pavlíkovej som sa dopracoval k albumu fotografií pani Marty, ktorá dodnes žije v Piešťanoch. Keď si pozriete dátum narodenia p. Marty - 2.október 1920, tak má dnes krásnych 95 rokov !! Keď všetko dobre dopadne, tak by som mal publikovať v blízkej budúcnosti aj zápisník letov p. Marty, v ktorom sú známe mená / inštruktori slovenského letectva, ktorí ju učili lietať

vstup do albumu na Google Photos

Do kurzu sa prihlásilo 100 záujemcov, z toho dve ženy, fotografie ukazujú dobovú atmosféru leteckého výcviku na letisku vo Vajnoroch a typy na ktorých sa vtedy lietalo, Z-XII / Beneš Mráz Be 50 / Siebel Hummel / Praga Baby a pod.  pozn. Gonzo : pri pozeraní pohodových fotografií ma až zamrazilo, človek skoro pozabudne, že v Európe vtedy už tretím rokom prebiehala vojna, ale táto téma presahuje rámec článku i celého webu

letecký preukaz pilota lietadiel (Flugzeugführer) Marty Pavlíkovej bol vydaný 30. mája 1942 pod číslom 78

pohoda na štarte vo Vajnoroch 

Vysvedčenie o skúške odbornej spôsobilosti (praktické pilotné skúšky) získala Marta 8.11.1941 s prospechom " veľmi dobrý "

teoretickú skúšku pilota športových lietadiel ukončila s prospechom " veľmi dobrý " 30. mája 1942 na Vzdušnom úrade Ministerstva Národnej obrany v Bratislave

Beneš Mráz Be 50-26 Vajnory  /  Beneš Mráz Be 51 Beta Minor

platnosť leteckého preukazu Marty Pavlíkovej skončila 14. júla 1945

jeden z dvadsiatich cvičných Z-XII (OK-NAG) patriacich SleSu, na letisku vo Vajnoroch, na krídle M. Pavlíková  

Vilma a Marta, jediné dve ženy spomedzi 100 prihlásených účastníkov leteckého výcviku

článok " Slovenská žena a LETECTVO " Vilmy Schvachovej bol publikovaný v Slovenských krídlach / November 1941

Marta prvá zľava, v pozadí hangár ČSA vo Vajnoroch

Marta v kabíne nemeckého cvičného lietadla Siebel Hummel  //  Siebel Si-202 Hummel  / OK-ABN

výcvikové lietadlá Z-XII na ploche vo Vajnoroch 

tankovanie paliva do Z-XII, čerpadlo obsluhuje M. Pavlíková

Praga Baby / OK-AMB, na pravom sitzi M. Pavlíková

súvisiace články :    

20 x Z-XII - krásny dar NS Fliegerkorpsu Slesu 

Vládny návrh zákona o SleSe / 1944

Marta Pavlíková spolu s Vilmou Schvachovou na štarte vo Vajnoroch letecký preukaz pilota lietadiel (Flugzeugführer)  Marty Pavlíkovej platnosť preukazu Marty Pavlíkovej skončila dňa 14.júla 1945 vysvedčenie odbornej spôsobilosti Marty Pavlíkovej - 17.október 1941
Letecký preukaz pilota lietadiel (Flugzeugführer) Marta prvá zľava pred hangárom ČSA vo Vajnoroch Marta v kabíne cvičného Siebel Hummela cvičné Zlíny Z-XII dar NSFK SleSu
tankovanie paliva do Z-XII, čerpadlo obsluhuje M. Pavlíková tankovanie paliva do Z-XII, čerpadlo obsluhuje M. Pavlíková cvičný Z-XII / OK-NAG SleSu letisko Vajnory Vilma Švachová a Marta Pavlíková
Beneš Mráz Be 50-26 Marta Pavlíková pohoda na štarte vo Vajnoroch Praga Baby / OK-AMB
Slovenská žena a LETECTVO článok 1 / autor Vilma Schvachová Slovenská žena a LETECTVO článok 2 / autor - Vilma Schvachová


comments powered by Disqus
 

HELP pre senior pilotov

Recenzia
 

Civilné letisko Piešťany - kniha Mariána Koricinu

Autorom knihy je dlhoročný zamestnanec piešťanského letiska pán Marián Koricina, ktorý tu odpracoval 25 rokov. Letisko mu za ten čas prirástlo k srdcu natoľko, že po odchode do dôchodku sa rozhodol spísať jeho bohatú históriu. Pri písaní knihy...

Gonzo - 23.10.2021
Autori
 

 

 

F4U Corsair / photo Cajo
Foto dňa
F4U Corsair / photo Cajo