Akaflieg München Mü17 Merle

Gonzo - 30.3.2017
 

je výkonný vetroň skonštruovaný v roku 1939 mníchovskou skupinou podľa olympijských predpisov. Hlavným cieľom tejto konštrukcie bolo postaviť výrobne a montážne jednoduchý vetroň. Je prevedený ako hornoplošník zmiešanej stavby, trup je z oceľových rúrok, krídla a kormidlá z dreva. Samonosné krídlo s rovnou zadnou hranou je priamo položené na trup. Krídlo má hlavný nosník skriňový, zosilnený po stranách náglejkami. Pomocný nosník nesie na okrajových čiastkach krídielko, ktoré je celé potiahnuté preglejkou. Krídlo je geometricky krížené zmenou uhlu nábehu

K prichyteniu krídla je potrebné pootočiť jedinou pákou. Pri nasadení krídla sa automaticky zapojí pomocný nosník, riadenie krídeliek a brzdiacich klapiek. Celý trup je z oceľových rúrok. Pilot sedí pred a pod prednou hranou nosnej plochy. Výhľad je znamenitý. V trupe je namontované koliesko, ktoré sa po štarte sklopí a je opatrené brzdou. Aj so zasunutým kolieskom sa dá bezpečne pristáť. Výšková plocha sa zaistí jedinou matricou. Smerové kormidlo sa zaistí len v jedinom kovaní. Montáž celého vetroňa prevedú 4 muži za 3 minúty. Vetroň je opatrený brzdiacimi klapkami typu DFS

Mü17 Merle / D-1740 ilustračná photo - Joachim Lippl / airliners.net

technické údaje : rozpätie - 15 m / výška - 1.35 m / dĺžka - 7.6 m / šírka trupu - 0.6 m / nosná plocha - 13.3 m2 / plošné zaťaženie - 19.2 kg / m2 / váha prázdneho lietadla - 160 kg / váha za letu - 255 kg / štíhlosť - 16.8 / klesanie - 0.63 m / sec. pri rýchlosti 54.3 km / hod. // kĺzavosť - 1 : 26 pri rýchlosti 64.3 km / hod. // max. rýchlosť letu strmhlav - 200 km / hod.

1 ks Mü17 Merle zabavili bratislavskí plachtári po WWI na Spitzerbergu, kde bola škola NSFK

súvisiace články :   Zabavené vetrone NSFK zo Spitzerbergu / 1945

photo - Letecké noviny Bratislava 9 / 1948
photo - Letecké noviny Bratislava 9 / 1948
Mü17 Merle Mü17 Merle Mü17 Merle Mü17 Merle / D-1740


comments powered by Disqus