Ľahké výcvikové lietadlo LVL-2 z Košíc

Gonzo - 17.3.2016
 

photos - archív Manfred Tukot a p. Radek Orlita

Štúdia  ľahkého výcvikového lietadla  (LVL)  vznikla vo Vysokej vojenskej leteckej škole SNP Košice v roku 1980 a kládla si za cieľ formulovať pre študentov dostatočne široký zdroj témat diplomových a ročníkových prác i  prác v oblasti študentskej vedeckej a odbornej činnosti. Základnou ideou bolo zaistenie dlhodobej kontinuity úlohy z obsahového a časového hľadiska,  s dôrazom na zásadu realizovať v podobe funkčných vzoriek čo najväčšiu časť výsledkov teoretických riešení

Štúdia sa pôvodne rozvíjala v dvoch koncepčne podobných vetvách LVL-1 a LVL-2. Teoretické práce a makety navrhnutých lietadiel v mierkach 1:10 a 1:15 boli vystavované na celoštátnej prehliadke tvorivosti mládeže Zenit 84 v Prahe a získali ocenenie striebornou medailou

Pokračujúcim rozvojom štúdie LVL sa od roku 1984 záujem riešiteľov koncentroval na jednu variantu výcvikového lietadla LVL-2, ktorá si zachováva všetky typické prvky  predchádzajúcich variánt

V priebehu 10 rokov riešenia sa k projektom LVL vzťahovalo celkom 19 úspešných obhájených diplomových prác a približne dvojnásobný počet prác SVOČ a prác ročníkových. Do nich a do praktickej realizácie makiet a funkčných vzoriek bolo za túto dobu zapojených približne 120 študentov a 10 členov vedecko-pedagogického zboru školy

VVLŠ SNP za týmto účelom spolupracovala v rôznych oblastiach s podnikmi a ústavmi leteckého priemyslu

Významnú pomoc poskytli :

  • VZLÚ Praha Letňany -  vývoj vrtulí
  • Moravan Otrokovice - oddelenie výpočtov, výkresová dokumentácia, technická a materiálna pomoc
  • Let Kunovice - pevnostné výpočtové podklady, výkresová dokumentácia
  • Aerotechnik Kunovice - technická a materiálna pomoc
  • LO Prešov - technická a technologická pomoc
  • LO Trenčín - technická a materiálna pomoc

Výsledkom spoločného úsilia je konštrukčná maketa lietadla LVL-2  v merítku 1:1, vystavovaná  verejne prvý krát na leteckej expozícii Všeobecnej československej výstavy  1991 v Prahe

Od prvého " roll-outu" v roku 1988 sa podarilo maketu prepracovať do detailov vrátane návrhu a realizácie funkčných vzoriek atypických palubných prístrojov, akými sú napr. združený ukazovateľ hodnôt pre ovládanie a kontrolu motora, alebo digitálny magnetický kompas

Zmyslom štúdie LVL nie je suplovať profesionálny letecký vývoj. Jej prínosy vidíme v oblasti motivačnej, výchovno-vzdelávacej a technickej. Hlavný cieľ, ktorý bol sledovaný, spočíva v pestovaní pozitívneho a aktívneho vzťahu k práci v zvolenom štúdijnom (leteckom) obore

na zadnej prístrojovej doske je vidieť združený ukazovateľ hodnôt motorových prístrojov

veľké ďakujem Fredovi a p. Orlitovi za poskytnutý materiál 

pplk. Radek Orlita

photo - archív Manfréd Ťukot a p. Radek Orlita
photo - archív Manfréd Ťukot a p. Radek Orlita
LVL-2 štúdia LVL-2 LVL-2 LVL-2
LVL-2 LVL-2 LVL-2 LVL-2
Impulsy z Košice článok 1 Impulsy z Košic článok 2 LVL-2 z Košic LVL-2
LVL-2 LVL-2 LVL-2 LVL-2
LVL-2 / OK-LVL p. Radek Orlita LVL-2 LVL-2


comments powered by Disqus