Lužiak photos

Gonzo - 12.3.2018
 

vlastným menom Peter Lužák

člen Aeroklubu Bratislava - Vajnory / plachtár 

vstup do albumu na Google Photos

Lulo


comments powered by Disqus