Ľudský činiteľ

Fero Štefánik - 6.9.2012
 

 Fedor Fedorov a Fero Štefánik vo Vajnoroch 

Vyšetrovacia komisia postupne skladá mozaiku faktov,ktoré vytvoria scenár filmu, predchádzajúci tragickému koncu. Čo sa stalo od povolenia štartu na letisku po okamžik , keď náhodný turista, úplne cudzí človek, ktorého si náhoda vybrala, aby bol svedkom beznádejného pádu pilota oznamuje " ..havarovalo Vám lietadlo... " ?
 
V rozhodujúcej väčšine včetkých leteckých mimoriadnych udalostí nájdeme konštatovanie, že príčinou leteckej nehody je - ľudský činiteľ
 
Cieľom týchto riadkov je pripomenúť každému z nás, či už patríme k vyznávačom nehlučného pohybu na padáku, vetroňoch, alebo na závesných klzákoch, alebo sa radšej pozeráme pred seba cez trblietajúci sa disk vytváraný točiacou sa vrtulou, že nič nestojí za to, aby sme sa z letu vrátili nohami napred v drevenej či zinkovej rakve
 
V letectve a parašutizme je možné všetko. Nepomáhajme však nešťastiu našou ľahostajnosťou, preceňovaním vlastných síl, či nerešpektovaním daných smerníc a postupov, tohoto koncentrátu často tragicky získaných skúseností a poznatkov, ktorých správnosť nám mnohí naši priatelia a kolegova už sami potvrdiť nemôžu. Zbavme sa definitívne a raz navždy iluzórnej predstavy, že " mne sa to nemôže stať "
 
 
Sme práve na prahu novej letovej sezóny a nikto z nás nemá právo porušovať smernice, či už z titulu funkcie v letištnej smene, člena rady, inštruktora, náčelníka, radového pilota, parašutistu, alebo žiaka, a nemá ani právo byť ľahostajným svedkom nekázne iného
 
Všetci sme členmi jedného spoločenstva v ktorom sa navzájom ovplyvňujeme v dobrom i zlom. Každá nehoda, úraz, smrť - nevyhnutne prináša najskôr zákaz činnosti menšieho, či celoštátneho rozsahu, čo samo osebe znižuje náš i tak neveľký fond možnej leteckej a parašutistickej činnosti 
 
Lietame na lietadlách, vetroňoch, závesných klzákoch a skáčeme na padákoch pre uspokojenie našej najvnútornejšej potreby, pre radosť, robíme túto činnosť s láskou a dobrovoľne, nik nás do nej nenúti. Práve preto sme povinní všetci bez rozdielu preukázať úroveň našej morálky dobrovoľným rešpektovaním zákonov, predpisov a smerníc v každom okamžiku nášho pôsobenia na letisku, na kopci, či vo vzduchu. Ak príjmeme toto ako normu chovanie pri leteckej a parašutistickej činnosti, nevyhnutne sa to prejaví aj na našom každodennom chovaní mimo letiska, v škole, v zamestnaní či v rodine. Je to jedna z možností ako byť lepší. A o to vlastne ide 
 
Rešpektujme a vyznávajme takú leteckú a parašutistickú etiku, v ktorej nie je miesto pre falošné, pivné hrdinstvá, tak v mnohom podobné rečiam futbalových fanúšikov po zápase, keď bez zábran prezrádzame, kde sa nám podaril nejaký husársky kúsok - samozrejme za hranicou predpisov a smerníc. MOžno by v týchto situáciách náš obdiv k popisovaným " hrdinstvám " schladila spomienka na tých, čo už medzi nami nesedia
 
Pri dôslednej analýze nehôd stále viac ľudí zapojených do leteckej a parašutistickej prevádzky prichádza k názoru, že prapríčinou takmer každej z nich je ľudská chyba, teda nevhodné konanie človeka, či už z neznalosti, ľahostajnosti, alebo vedomého nerešpektovania daných postupov. Zo všetkých možných masovokomunikačných prostriedkov dennodenne počúvame úvahy o prestavbe. Skúsme to v tohtoročnej leteckej sezóne s prestavbou v našom leteckom myslení práve v oblasti nášho postoja k leteckým a parašutistickým mimoriadnym udalostiam a k mimoriadnym udalostiam v závesnom lietaní. Je to zaručene najmenej nákladná investícia, ktorá sa bohato oplatí
 
 
Všetci pociťujeme zvýšený ekonomický tlak v našej činnosti, s ktorým sa boria všetky aerokluby či kluby závesného lietania a ktorý stále viac dolieha na našu vlastnú peňaženku. VeĎ v niektorých aerokluboch sa už členské príspevky vyšplhali na päťsto a viac korún. Technika, najmä však oprava jej poškodenia je stále drahšia. Keď pred pristátím neotvoríme podvozok pri nepozornom vykonávaní dôležitých úkonov na L-13SW, tak len poškodenie vrtule je za " nepatrných " 10.800 Kčs
 
Oneskorené vybratie núdzovej pristávacej plochy pri prelete na VSO-10 veľmi ľahko príde aj na 60.000 Kčs. A tak by sme mohli pokračovať v tejto nemilej kalkulácii ďalšími príkladmi. Čím drahšia a modernejšia je letecká technika, tým vyžaduje našu vyššiu morálku pri jej používaní, lebo cena za nerešpektovanie či už fyzikálnych, alebo právnych zákonov a metodických pokynov, známych a zakotvených v učebniciach aerodynamiky, meteorológie, v predpisoch a smerniciach a inde nemusí byť nahraditeľná peniazmi
 
Ak by tieto slová čo len v jednom jedinom prípade zabránili vzniku nehody na úseku letectva, parašutizmu, alebo závesného lietania, tak je bohato vynahradená investícia, ktorá vznikla ich vytlačením
---
Určite nám už dnes "prestavba" nehrozí, o ekonomických zákonoch už čosi vieme, ale množstvo myšlienok v tomto článku je pravdivých, čas na tom nič nezmení
 
Sám som sa nedržal knipla dlhých 18 rokov ( obnovujem si licenciu PPL v Air Carpatia ), dnes cítim / viem  že na tom " mieste medzi sedačkou a kniplom " treba hodne pokory a hlavne často počúvať starých fotrov pilotov a ich príbehy
 
Oni už skoro všetko vedia
 
Fedor Fedorov a Fero Štefánik Ľudský činiteľ článok Fero Štefánik Fero Štefánik


comments powered by Disqus
 

HELP pre senior pilotov

Recenzia
 

Výstava trosiek IL-18 / OK-NAB v Múzeu dopravy

Vážení pozostalí po obetiach leteckého nešťastia na Zlatých Pieskoch z roku 1976, vážení všetci tí, ktorí mi akokoľvek pomohli pripraviť text do knihy o nehode, dovoľte mi poslať vám poslednú pripomienku pozvánky na vernisáž výstavy trosiek z lietadla,...

Gonzo - 11.06.2021
Autori
 

 

 

L-13 / photo M. Langus
Foto dňa
L-13 / photo M. Langus